Artikeln publicerades 1 april 2021

Ytterby förskola stängs

Måndag 22 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden att stänga Ytterby förskola på Resarö. Anledningen är att antalet förskolebarn är färre än förväntat.

På Resarö finns fyra förskolor, varav Ytterby och Överby förskolor drivs i egen regi av Vaxholms stad. Beslutet innebär att verksamheten vid Ytterby flyttas till Överby och att Ytterby förskola stängs från och med augusti i år. Syftet är att utnyttja lokalerna mer effektivt och därmed minska kostnaderna. Förhållandet mellan personaltäthet och barngruppernas storlek ska inte förändras i samband med hopslagningen av förskolorna.

Om alla barn vid Ytterby börjar vid Överby i höst kommer 105 barn att gå i Överby förskola, kapaciteten där är 113 barn. I de två fristående förskolorna finns plats för ytterligare fyra barn.

Ytterby förskola har ett tillfälligt bygglov som gick ut 2018. Lokalerna kommer nu att tas bort. Beslutet ligger i linje med Vaxholms stads lokalförsörjningsplan, där två förskolor ska läggas ner och en ny byggas på Norrberget. Förutom att Ytterby förskola stänger så har tidigare också Båtens förskola stängt. När Norrbergets förskola kommer att stå klar är ännu inte beslutat.

Barn- och utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att planera för att alla barn som bor på Resarö ska erbjudas plats på Resarö även i framtiden.

Läs mer i kallelsen till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 15 mars, sid 39. Länk till annan webbplats.