Webbplatsfärger

Den här funktionen gör det möjligt att enkelt använda webbplatsfärgerna i dina egna stilklasser och klientskript.

Funktionen exponerar stilregler som baseras på webbplatsfärgernas namn. Det är sedan upp till administratören hur formatet på stilklasserna ska se ut.

Ta bort funktionen

För att ta bort funktionen behöver man genomföra följande steg.

  1. Ta bort den inlänkade stilmallen och klientskriptet från mallarna.
  2. Ta bort aliaset som sitter på huset (/site-colors).
  3. Ta bort den här sidan.
  4. Ta bort modulens filer från filarkivet (Filarkiv/system/modules/site-colors).