Officiell anslagstavla

Information om sammanträden

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om sammanträdestider på sidan Sammanträdestider 2022.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-06-21 §§ 115-117
Tillkännagivandet publicerat: 2022-06-22 till och med 2022-07-14
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 1.2 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-06-15 §§ 35-48
Tillkännagivandet publicerat: 2022-06-21 till och med 2022-07-13
Förvaringsplats för protokollet: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-06-15 §§ 37-44
Tillkännagivandet publicerat: 2022-06-17 till och med 2022-07-11
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 6.6 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-06-13 §§ 22-37
Tillkännagivandet publicerat: 2022-06-17 till och med 2022-07-11
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 13.1 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Socialnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-06-14 §§ 52-57
Tillkännagivandet publicerat: 2022-06-17 till och med 2022-07-11
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 1.4 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-06-14 §§ 12-13
Tillkännagivandet publicerat: 2022-06-14 till och med 2022-07-06
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-06-02 §§ 73-114
Tillkännagivandet publicerat: 2022-06-07 till och med 2022-06-29
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 17.1 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Socialnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-05-24 §§ 37-51
Tillkännagivandet publicerat: 2022-05-30 till och med 2022-06-21
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.6 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-05-25 §§ 19-34
Tillkännagivandet publicerat: 2022-05-30 till och med 2022-06-21
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 6.3 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2022-05-25 §§ 29-42
Tillkännagivandet publicerat: 2022-05-30 till och med 2022-06-21
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 5.8 MB.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Information om bygglov
Bygglov och marklov har getts för del av strandpromenad på Norrberget

Fastighet: Lägerhöjden 1, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81
Beslut och datum: SBN § 18/2022-04-27
Ärendenummer: BYGG.2021.574
Publiceringsdatum: 2022-05-06 - 2022-06-10

Handlingarna i ärendet finns på bygglov- och GIS-enheten i Vaxholms stad.
Kontakta oss, gärna via bygglov@vaxholm.se , om du vill begära ut handlingarna.
Överklagande kan göras skriftligen inom tre veckor från annonsdagen.

Information om bygglov
Bygglov har getts för renovering och utbyggnad av Vaxholms kajer i Söderhamnen och Österhamnen.

Fastighet: Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81
Beslut och datum: SBN § 28/2022-04-27
Ärendenummer: BYGG.2022.24
Publiceringsdatum: 2022-05-04 - 2022-05-26

Handlingarna i ärendet finns på bygglov- och GIS-enheten i Vaxholms stad.
Kontakta oss, gärna via bygglov@vaxholm.se , om du vill begära ut handlingarna.
Överklagande kan göras skriftligen inom tre veckor från annonsdagen.