Coronavirus, samlad information

Smittspridningen är fortfarande inte under kontroll i Stockholms län och det gäller att vi alla tar ansvar och gör allt vi kan för att stoppa smittan.

Här hittar samlad information som uppdateras kontinuerligt. Alla våra coronarelaterade nyheter finns samlade via länk i sidans undermeny.

Vaccination

Vaccination, information på Vårdguiden 1177

Det finns godkänt vaccin mot covid-19 för användning i Sverige och vaccineringen i prioriterade grupper är i full gång. På 1177 Vårdguiden finns all information kring vaccinationen.

Det kommer att vara gratis att vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationen utförs enligt en prioriteringsordning och du kan läsa mer om hur vaccinationen går till härlänk till annan webbplats.

I takt med att vaccinationen startar uppdateras informationen på 1177 Vårdguiden kontinuerligt.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Viktig coronainformation

Förlängda coronarestriktioner från 25/1

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu presenterat vilka restriktioner och rekommendationer som gäller från och med 25 januari. De flesta av åtgärderna gäller i två veckor till 7 februari.

I fortsättningen kommer regeringen och Folkhälsomyndigheten att uppdatera restriktioner och rekommendationer varannan vecka utifrån det aktuella smittläget.

Från 25 januari gäller:

 • Rekommendationen om distansarbete inom de statliga myndigheterna förlängs till 7 februari.
 • Arbetsmiljöverket får i uppdrag att göra en riktad tillsyn med fokus på arbetsplatser och branscher som är särskilt utsatta för smittspridning.
 • Det så kallade ”alkoholstoppet” på restauranger efter klockan 20.00 förlängs till 7 februari och maxantalet på 4 personer per sällskap på restauranger fortsätter.
 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner till att verksamheter som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändiga ska hållas stängda fram till 7 februari. Fritidsverksamhet för unga födda 2005 eller senare är undantagna.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid kommer att fortsätta att gälla våren ut.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolans fjärr- och distansarbete förlängs men justeras så att undervisning ska ske i kombination med både fjärr- och distansundervisning och närundervisning på plats i skolan.
 • Fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare bör så snart som möjligt återupptas. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, om de kan genomföras utan ökad risk för smittspridning. Föreskrifter och allmänna råd bör följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt.

Mer information:

Regeringen, Förlängning nationella restriktionerlänk till annan webbplats

Regeringen, Nationella rekommendationerlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten, Gradvis återgång till närundervisning på gymnasietlänk till annan webbplats

Innehållet på sidan publicerades 26 januari 2021.

Ny pandemilag från 10/1

Från och med 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

I första hand handlar lagen om att kunna vidta åtgärder som hindrar smittspridning, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Det kan handla om begränsning av antalet besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår. Begränsningen kan gälla gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik.

För mycket allvarliga lägen behövs en möjlighet att stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser allmänheten har tillträde till.

Regeringen har gett länsstyrelserna ansvar för att se till att lagen följs. Annars kan länsstyrelserna till exempel besluta om stängning och eller böter.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Mer information:

Regeringen, Nya regler införs för gym och sportanläggningar badhus handelsplatser och platser för privata sammankomsterlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen, Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagenlänk till annan webbplats

Ytterligare nationella restriktioner 18/12

/Uppdatering: De nationella restriktionerna från 18/12 löpte ut 24 januari och har uppdaterats från och med 25 januari, se text ovan./

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser med oro på den höga smittspridningen av covid-19. Fredag 18 december presenterades därför en rad skärpta nationella restriktioner:

 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen, från och med 24 december.
 • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer, från och med 24 december.
 • Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
 • Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med 24 januari 2021.
 • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas fram till 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
 • Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter, från och med 7 januari. Folkhälsomyndigheten återkommer med detaljer innan dess.
 • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma.

Mer information:

Regeringen Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridninglänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten Ytterligare åtgarder för att bromsa smitta och skydda hälsalänk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Skydda dig själv och andra från smitta

Folkhälsomyndighetens allmänna råd har gällt länge, och fortsätter att vara viktiga för oss alla att följa så länge som pandemin pågår. Här hittar du de allmänna råden. länk till annan webbplats

På samma sida hittar du även affischer som sammanfattar de allnmänna råden och som du kan skriva ut och anslå på platser du finner lämpliga.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Information om antal smittade och avlidna

Statistiken för hur många personer som är konstaterat smittade och avlidna i covid-19 presenteras regelbundet på Folkhälsoymyndighetens webbplas. Kommunen rapporterar alla uppgifter som efterfrågas till myndigheterna, men har ingen egen statistik över antal smittade i Vaxholm.

Ta del av statistik på Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats

Statstik från Smittskydd Stockholmlänk till annan webbplats

Region Stockholm Dagsläge och lägesrapporter om covid-19länk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Publiktak på åtta personer för allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Undantag görs för begravningsceremonier, där gäller max 20 deltagare.

Läs mer om vad restriktionen innebär mer konkret på Regeringen, förbud mot almänna sammankomsterlänk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Max fyra personer per sällskap på serveringsställen

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser med oro på den höga smittspridningen av covid-19. Fredag 18 december presenterades därför en rad skärpta nationella restriktioner. För serveringsställen gäller sedan dess följande skärpningar:

 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen, från och med 24 december.
 • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer, från och med 24 december.

Folkhälsomyndigheten: Ytterligare åtgarder för att bromsa smitta och skydda hälsalänk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 december 2021.

Förbud mot alkoholförsäljning efter kl 20

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser med oro på den höga smittspridningen av covid-19. Fredag 18 december presenterades därför en rad skärpta nationella restriktioner:

 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen, från och med 24 december.
 • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer, från och med 24 december.

Folkhälsomyndigheten Ytterligare åtgarder för att bromsa smitta och skydda hälsalänk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 december 2021.

Bekräftad information från ansvariga myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

1177 Vårdguiden

När bör du kontakta vården hos 1177 Vårdguiden? Läs mer på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, där informationen även finns på andra språk.

Krisinformation.se

Här håller du dig informerad om det senaste i utvecklingen och hanteringen av nya coronaviruset. Krisinformation.selänk till annan webbplats samlar de ansvariga myndigheternas information.

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten,länk till annan webbplats

Smittskydd

Smittskydd Stockholm,länk till annan webbplats

Vårdgivarguidenlänk till annan webbplats

Region Stockholm

sll.selänk till annan webbplats

Så kan du prata med barnen

Så pratar du med barn om coronaviruset, krisinformation.selänk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Alla i hushållet ska stanna hemma när någon är sjuk

Samtliga personer i ett hushåll ska stanna hemma sju dagar i så kallad hemisolering om någon i hushållet har testat positivt för covid-19, alltså har en bekräftad smitta. Riktlinjen infördes i höstas för vuxna och för ungdomar som gått ut grundskolan, men nu gäller den alltså samtliga i hushållet.

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19.

Läs mer om hemisolering på 1177länk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 december 2021.

Provtagning för Covid-19

Det är viktigt att du testar dig om du har symtom på covid-19. Då kan du göra ett så kallat PCR-test. Du kan också göra ett antikroppstest efter genomgången infektion.

Du hittar uppdaterad information om provtagning på:
Vårdguiden
1177, Lämna och få provsvar om covid-19länk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 december 2021.

Så kontaktar du 1177 Vårdguiden, dygnet runt

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Hjälp de som verkligen behöver komma fram. Sök i första hand information online på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats.

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

Ring 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Viktigare än någonsin att undvika kollektivtrafiken

Uppmaningen till oss alla är att i möjligaste mån undvika att åka kollektivtrafik.

Den som reser under rusningstid, klockan 07.00–09.00 och 16.00–18.00, bör använda munskydd.

Läs SL:sr råd till dig som ändå inte kan undvika kollektivtrafiken under coronapandeminlänk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter för att förhindra spridning av Covid-19. De gäller från april 2020 och ger allmänna råd kring:

 • Personligt ansvar
 • Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19
 • Arbetsplatser
 • Kriminalvården, Migrationsverket och Statens institutionsstyresle
 • Kollektivtrafik och allmänna färdmedel
 • Handel
 • Föreningar
 • Idrottsföreningar

Ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvarlänk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Håll dig uppdaterad om UD:s avrådan från resor

Följ hur UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder utvecklas. Med anledning av den omfattande osäkerheten för globalt resande kopplat till covid-19 har avrådan förlängts och förändrats vid flera tillfällen. Det nya coronavirusets spridning innebär fortsatt osäkerhet när det gäller internationellt resande.

Håll dig uppdaterad om reseläget på webbplatsen krisinformation.se. Där finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Regeringens strategi med anledning av coronaviruset

Läs texten i sin helhet på regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

1. Begränsa smittspridning i landet

Genom att begränsa smittspridningen vill regeringen avlasta sjukvården och skydda människors liv, hälsa och jobb.

2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård

Regeringen arbetar med att se till att kommuner och regioner, där vården bedrivs, har alla nödvändiga resurser. Staten tar därför alla extraordinära kostnader som uppstår till följd av utbrottet, exempelvis högre kostnader för extra personal och skyddsutrustning.

3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet

För ett fortsatt fungerande samhälle kartlägger regeringen de behov som finns och bidrar med de beslut och resurser som krävs för att säkerställa att exempelvis sjukvård, polis, energiförsörjning, kommunikation, transporter och livsmedelsförsörjning kan fortsätta sin verksamhet.

4. Lindra konsekvenser för medborgare och företag

Regeringen har presenterat krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för svenska företag, organisationer och myndigheter samt rädda människors jobb och försörjning.

5. Dämpa oro

Genom löpande information vill regeringen vara tydlig med vilka åtgärder som görs och varför. Regeringen direktsänder viktig information på regeringen.se och där finns även samlad information om regeringens arbete, åtgärder och beslut.

6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Regeringen följer utvecklingen av utbrottet av coronaviruset noga. Regeringen fattar de beslut som krävs, när de krävs, för att begränsa smittspridningen och motverka dess konsekvenser i samhället.

Innehållet på sidan granskades senast 30 november 2020.

Vaxholms övergripande arbete

Åtgärder inom Vaxholms stad från 25/1

Följande gäller i Vaxholms stad från 25 januari:

 • Kronängsskolan återgår till närundervisning, det vill säga all undervisning i alla årskurser sker på plats i skolans lokaler.
 • Fritidsgården i Storstugan öpnnar onsdag 3 februari endast för Kronängsskolans elever i årskurs 7–9.
 • Kulturskolan öppnar för närundervisning för elever födda 2005 och yngre. För äldre elever sker undervisning på distans fram till 7 februari. Gruppundervisning som orkester, ensemble och rockgrupp har framskjuten terminsstart till 8 februari.
 • Vaxholms stads idrottslokaler öppnas för föreningsverksamhet och träning inomhus i mindre grupper för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Antalet personer i lokalerna är begränsat.
 • Allmänhetens åkning i ishallen är fortsatt inställd.
 • Konstgräsplanen på Campus Vaxholm är fortfarande vinterstängd.
 • Öppna förskolan Skeppet är fortfarande stängd tills vidare.
 • Träffpunkt Kanonen är fortfarande stängd tills vidare.
 • Turistbyrån är fortfarande stängd fram till 7 februari.
 • Vaxholms stadsbibliotek öppnar igen med begränsade öppettider. Servicen är fortfarande mycket begränsad men det finns nu möjlighet att hämta reserverade böcker. Måndag 1 februari öppnar biblioteket för boklån med max 5 besökare i lokalen åt gången.

Innehållet på sidan publicerades 26 januari 2021.

Vaxholms stads förhållningssätt

Vaxholms stad bevakar händelseutvecklingen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har en nära samverkan med andra aktörer och är beredd att förstärka eller på annat sätt anpassa insatserna om det bedöms nödvändigt.

Inom Vaxholms stad verksamheter har vi under pandemin följande förhållningssätt:

 • Samtliga medarbetare inom stadens verksamheter med symptom på förkylning, även om de är lindriga, uppmanas att inte komma till jobbet.
 • För administrativa tjänster och där det är möjligt tillämpar vi i utökad omfattning distansarbete. All icke samhällsviktig verksamhet är tillfälligt stängd, med undantag för fritidsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • För att minska smittrisken har vi utökat möjligheterna för och genomfört utbildningar för att kunna hålla digitala möten av hög kvalitet.
 • Invånare som har ärenden till kommunala verksamheter och som har symptom på förkylning uppmanas att kontakta oss via telefon eller e-post.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Delvis distansundervisning i Kronängsskolan första skolveckan

/Uppdatering 26/1: Från måndag 25 januari har alla elever i Kronängsskolan närundervisning igen, det vill säga undervisning på plats i skolan./

Regeringen har beslutat om att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- och/eller fjärrundervisning som för att minska smittspridningen.

Det är alltså inte en allmän rekommendation utan en möjlighet för skolorna. Eftersom det är viktigt att så långt som möjligt hålla grundskolorna öppna för elevernas bästa bör distansundervisning användas med stor försiktighet.

Just nu råder stor osäkerhet kring smittspridningen. Det beror bland annat på eftersläpning i rapporteringen av antal smittade efter julledigheten. Därför har Vaxholms stad beslutat om delvis fjärr- och distansundervisning för årskurs 8 och 9 från och med tisdag 12 januari till och med fredag 15 januari.

Årskurs 7 undervisas på skolan enligt ordinarie schema.

Berörda elever och deras föräldrar har fått mer utförlig information kring vad som gäller.

Nytt beslut kring distansundervisning fattas fredag den 15 april då det förhoppningsvis finns en tydligare bild av smittläget.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Alla idrottshallar och utomhusplaner stängda för lagträning

/Uppdatering 26/1: Från måndag 25 januari har idrottshallar öppnats för barn och ungdomar födda 2005 och senare./

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner för att minska smittspridningen är Vaxholms Campus och alla kommunens idrottshallar och bollplaner stängda för all föreningsverksamhet fram till 24 januari. Beslutet gäller idrottsutövning i alla åldrar.

Läs vad som gäller i Vaxholm och Stockholmsregionenlänk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Barn- och utbildning

Utökad barnomsorg för anställda inom hälso- och sjukvård

På grund av covid-19-situationen och ökad belastning på sjukvården har vårdnadshavare som arbetar i hälso- och sjukvårdssektorn möjlighet ansöka om tillfälligt utökad omsorg för barn i förskola och fritidshem inom Vaxholms stad.
Möjlighet till utökad omsorg finns på vardagar mellan klockan 06.00 och 22.00 och/eller på nätter och helgdagar.

Ansök här

Anmäl ditt behov av utökad omsorg via e-tjänsten Anmälan om temporär utökad omsorg för förskola eller fritidshemlänk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 28 december 2020.

Information till Vaxholms skolor efter skärpta allmänna råd

För att bidra till minskad smittspridning och följa de skärpta allmänna råden behöver vi alla hjälpas åt och ta ansvar.

Vid hämtning och lämning av de yngre eleverna ska endast en vuxen kommer till skolan och om det är möjligt lämnar syskon utanför. I möjligaste mån hämtar och lämnar vi utomhus och gör mötet kort och håller avstånd.

Symtomfria barn bör stanna hemma om de har syskon eller andra familjemedlemmar med covid-19.

Vårdnadshavare som är sjuka ska bara lämna eller hämta yngre barn i skolan om det kan ske utan risk för att andra smittas vilket innebär att det bör vara någon annan som hämtar och lämnar barnet om du är sjuk, testats positiv eller väntar på provsvar.

God handhygien är av största vikt och vi uppmanar till handtvätt under dagen. Innan vi äter tvätta vi alltid händerna.

Möten mellan vårdnadshavare och personal sker i möjligaste mån digitalt eller via telefon. De möten som måste genomföras sker i anpassad miljö där vi strävar efter social distans.

Föräldramöten skolsamråd utgår under hösten och information kommer ges skriftligen.

För att minska risken för smittspridning ska vi vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid Covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av vistelse utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och eleven eller medarbetaren bör gå hem eller stanna hemma.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig Covid-19.

Barn och medarbetare ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan återgång till skola och arbete. Återgången kan ske vid kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan insjuknande och om man varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Om en elev insjuknar under dagen ska eleven gå hem så snart som möjligt och personal kontaktar vårdnadshavare.

Studiebesök och utflykter som innebär resa med kollektivtrafik utgår. Aktiviteter som samlar många personer minimeras och vi vistas utomhus så ofta vi kan. Skolan är en plats för elever och personal och vi undviker besök i möjligaste mån.

Äldre elever lämnar inte skolans område på raster under skoltid, för att besöka exempelvis affärer. Under skoltid vistas vi på skolan. Samtala gärna med din ungdom om detta så att vi tillsammans tar ansvar.

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmuntrar vi resor till fots och med cykel. Har du som vårdnadshavare möjlighet att lämna ditt barn eller ungdom på skolan bidrar det till färre resande i kollektivtrafiken.

Varje fysiskt möte som undviks bidrar till minskad smittspridning och vi måste tillsammans ta ansvar.


Innehållet på sidan granskades senast 29 december 2020.

Information till Vaxholms förskolor efter skärpta råd

För att bidra till minskad smittspridning och följa de skärpta allmänna råden behöver vi alla hjälpas åt och ta ansvar.

Vid hämtning och lämning ska endast en vuxen komma till förskolan och om det är möjligt lämnar syskon utanför. I möjligaste mån hämtar och lämnar vi utomhus och gör mötet kort och håller avstånd. Som vårdnadshavare undviker du att gå in i förskolans lokaler, men om du behöver gå in ber vi dig vara observant på om det är trångt i hallen. Vi vill undvika trängsel och du kan behöva vänta utomhus en stund.

Symtomfria barn bör stanna hemma om de har syskon eller andra familjemedlemmar med covid-19.

Vårdnadshavare som är sjuka, har testats poitiva eller väntar på provsvar ska inte hämta eller lämna sitt barn på förskolan då det finns risk för smittspridning.

God handhygien är av största vikt och vi uppmanar till handtvätt under dagen. Innan vi äter tvätta vi alltid händerna.

Möten mellan vårdnadshavare och personal sker i möjligaste mån digitalt eller via telefon. De möten som måste genomföras sker i anpassad miljö där vi strävar efter social distans.

Föräldramöten, förskolesamråd utgår under hösten och information kommer ges skriftligen.

För att minska risken för smittspridning ska barn och medarbetare vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid Covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av vistelse utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet, eleven eller medarbetaren bör gå hem eller stanna hemma.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig Covid-19.

Barn och medarbetare ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan återgång till förskola och arbete. Återgången kan ske vid kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan insjuknande och om man varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt och personal kontaktar vårdnadshavare.

Varje fysiskt möte som undviks bidrar till minskad smittspridning och vi behöver alla ta ett personligt ansvar.

Innehållet på sidan granskades senast 29 december 2020.

Bris stödlinje för barn

Barnens rätt i samhället (Bris) är Sveriges nationella stödlinje som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov.

Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger Bris stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona. Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Stödet till barn och unga har öppet vardagar 9 - 12 samt 14 - 21 måndag till söndag.

Stöd till vuxna som har frågor om barn

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9 - 12 på 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn, BRISlänk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Tillgänglighetsanpassad information och information på andra språk

Teckenspråk och syntolkad information

Teckenspråk och syntolkad information om covid-19, Krisinformation.selänk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Nationell telefonlinje för frågor om covidviruset - på flera språk

Den nationella telefonlinjenlänk till annan webbplats drivs av Folkhälsomyndigheten tillsammans med landets regioner. Här finns kunniga informatörer som svarar på frågor om corona och om provtagning.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

Lättläst, uppläst och teckenspråk - om coronaviruset

Ta del av tillgänglig information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.

In other languages, regarding the coronavirus

The risk of community transmission of the coronavirus in Sweden is currently very high, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).
City of Vaxholm pays close attention to updated advice given by the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) on the coronavirus. The City of Vaxholm cooperates closely with other autorities and municipalities, and is ready to act on any new developments.

In other languages

Help reducing the spread of the virus:

 • Stay at home if you have a fever, a cough, a runny nose or a sore throat. Stay at home until you have been symptom free for at least two days.
 • Wash your hands frequently with soap and water. Or use hand sanitizers.
 • The Foreign Office of Sweden advice against travelling abroad.


If you have symptoms and need advice, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel. Corona – Other languages, 1177 websitelänk till annan webbplats

If you have questions about the coronavirus and covid-19, that are not related to symptoms, please call the national information line 113 13.

Protecting risk groups

The elderly are particularly vulnerable to the coronavirus covid-19 infection and we must do everything we can to protect their health.

Avoid sharing unconfirmed information

We can all help by not spreading rumors, evaluate the source of information critically, and only share confirmed and reliable facts.

Swedish authorities on the coronavirus:

More about the coronavirus in other languages are also found at:

Swedish radio (Sveriges radio)länk till annan webbplats

Innehållet på sidan granskades senast 26 januari 2021.