Coronavirus, samlad information

Smittpridningen har minskat i Stockholms län bland annat tack vare vaccineringen och att vi fortsätter att följa rekommendationerna.

Här hittar samlad information som uppdateras kontinuerligt. Alla våra coronarelaterade nyheter finns samlade via länk i sidans undermeny.

Vaccination

När kan jag vaccinera mig?

I Stockholms län har bokningen av vaccination mot covid-19 delats upp i åldersgrupper.

Här kan du se tidplan för vaccinering av olika åldersgrupper. Länk till annan webbplats.

Vaccineringen är kostnadsfri och frivillig. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Informationen granskades senast 14 september 2021.

Vaccination mot covid-19 så funkar det

Säker information på 1177.se

Planeringen för vaccineringen sköts inte av kommunen utan av sjukvården i region Stockholm. Den bästa källan till uppdaterad information om vaccineringen är 1177 om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att söka informationen eller boka tid för vaccination digitalt

Region Stockholm har ett 20 vaccinationsmottagningar som vaccinerar parallellt med vårdcentralerna. Vaccinationsmottagningarna har hög kapacitet och är spridda inom länet. Tider bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus.

De som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid via telefonbokningstjänsten. Personer som saknar svenskt personnummer ska vända sig till vårdcentralen för vaccination.

Här finns en lista med alla telefonnummer Länk till annan webbplats. dit man kan ringa för information på olika språk och på svenska om man inte har möjlighet att boka eller digitalt.

Vaccineringen är kostnadsfri och frivillig

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

I Vaxholm hade i börjana av juni 2021 över 90 procent av befolkningen över 65 år fått minst en dos av vaccin mot covid-19. Alla äldre på särskilt boende och all vård- och omsorgspersonal i Vaxholm som vill har fått två doser av vaccinet.

Personer som har hemtjänst, stöd enligt LSS eller personlig assistans och vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst har fått vaccin.

Innehållet på sidan uppdaterades 14 september 2021.

Vaccination, information på Vårdguiden 1177

Det finns godkänt vaccin mot covid-19 för användning i Sverige och vaccineringen är i full gång. På 1177 Vårdguiden region Stockholm finns all information kring vaccinationen.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationen utförs enligt en prioriteringsordning och du kan läsa mer om hur vaccinationen går till här Länk till annan webbplats..

Följ hur vaccinationsplanerna kontinuerligt utvecklas på 1177 Vårdguiden region Stockholm. Där hittar du alltid den senaste aktuella informationen och vägledning kring hur vaccineringen går till.

Innehållet på sidan granskades senast 14 september 2021.

Telefonbokningstjänst inför vaccination på flera olika språk och för dig som inte kan boka digitalt

Telefonbokningstjänsten för region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 är tillgänglig på flera olika språk.

Den huvudsakliga ingången för att boka tid på någon av länets 20 vaccinationsmottagningar är via appen Alltid öppet, men som ett komplement finns också en telefonbokningstjänst. Den vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Läs mer här i information på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan gransakdes senast 14 september 2021.

Undrar du något om corona - aktuell info om vaccination, hur du skyddar dig själv och andra, om återhämtning, självskattning och mycket mer

Viktig coronainformation

Visa hänsyn - även om du själv är vaccinerad

Det tar tid innan alla har erbjudits möjlighet att vaccinera sig. Därför är det fortsatt viktigt att hålla avstånd, ha så få sociala kontakter som möjligt, stanna hemma vid lindriga symtom och att alla som kan arbeta hemifrån ska fortsätta göra det. Oavsett om du själv är vaccinerad eller inte.

Även om du är vaccinerad så kan du bidra till trängsel som ökar smittrisken bland andra som inte har fått möjlighet att vaccinera sig ännu.

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer.
 • Undvik att vara nära nya nära kontakter, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • Umgås med fördel utomhus.
 • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • Maxgräns på åtta personer per bord vid servering inomhus.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Informationen granskades senast 14 september 2021.

Lättnader som införts

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten har meddelat att anpassningar av smittskyddsåtgärder kan genomföras. Men tills dess att fler hunnit vaccinera sig är det fortsatt mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.

Läs en sammanställning av det som gäller just nu på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Informationen uppdaterades senast 14 september 2021.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

Läs mer om regeringens plan här Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 14 september 2021.

Covidbevis från och med 1 juli

Covidbevis är ett kostnadsfritt digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU.I Sverige är det E-hälsomyndigheten som ansvarar för e-tjänsten covidbevis och planen är att tjänsten ska öppna 1 juli 2021.I den första versionen ingår enbart ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. E-hälsomyndigheten arbetar för att även ett bevis på negativt covid‑19‑test och ett bevis på tillfrisknande ska ingå. 

Läs aktuell informatin om covidbevis på e-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast 14 september 2021.

Coronapandemin - detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Även fördjupad information om de, råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Läs mer på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Informationen granskades senast 15 september 2021.

Nationella råd

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Nationella råd och regionala anpassningar Länk till annan webbplats.

Informationen granskades senast 14 september 2021.

Anpassade råd för dig som är vaccinerad

Det är fortfarande mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra och här finns Folkhälsomyndighetens råd. Länk till annan webbplats.

Här kan du även ta del av Folkhälsomyndighetens anpassade råd för dig som är vaccinerad Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterades senast 14 september 2021.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott, träning och andra fritidsaktiviteter bör därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta, anser Folkhälsomyndigheten. Ta del av Folkhälsomyndighetens information om enskildas och föreningars ansvar Länk till annan webbplats..

Informationen granskades senast 14 september 2021.

Tillfällig pandemilag

Från och med 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

I första hand handlar lagen om att kunna vidta åtgärder som hindrar smittspridning, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Det kan handla om begränsning av antalet besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Här hittar du frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen. Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 14 september 2021.

Skydda dig själv och andra från smitta

Folkhälsomyndighetens allmänna råd fortsätter att vara viktiga för oss alla att följa så länge som pandemin pågår. Här hittar du de allmänna råden Länk till annan webbplats..

Innehållet på sidan granskades senast 14 september 2021.

Information om antal smittade och avlidna

Statistiken för hur många personer som är konstaterat smittade och avlidna i covid-19 presenteras regelbundet på Folkhälsoymyndighetens webbplats. Kommunen rapporterar alla uppgifter som efterfrågas till myndigheterna, men har ingen egen statistik över antal smittade i Vaxholm.

Ta del av statistik på Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Statstik från Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats.

Region Stockholm dagsläge och lägesrapporter om covid-19 Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 14 september 2021.

Bekräftad information från ansvariga myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

1177 Vårdguiden

När bör du kontakta vården hos 1177 Vårdguiden? Läs mer på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats., där informationen även finns på andra språk.

Krisinformation.se

Här håller du dig informerad om det senaste i utvecklingen och hanteringen av nya coronaviruset. Krisinformation.se Länk till annan webbplats. samlar de ansvariga myndigheternas information.

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten, Länk till annan webbplats.

Smittskydd

Smittskydd Stockholm, Länk till annan webbplats.

Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.

Region Stockholm

sll.se Länk till annan webbplats.

Så kan du prata med barnen

krisinformation.se: Så pratar du med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 14 september 2021.

Provtagning för covid-19

Det är viktigt att du testar dig om du har symtom på covid-19.

Du hittar uppdaterad information om provtagning på:
Vårdguiden 1177, Lämna och få provsvar om covid-19 Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 14 september 2021.

Så kontaktar du 1177 Vårdguiden, dygnet runt

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Hjälp de som verkligen behöver komma fram. Sök i första hand information online på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

Ring 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Innehållet på sidan granskades senast 14 september 2021.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra spridning av Covid-19 ger allmänna råd kring:

 • personligt ansvar
 • personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19
 • arbetsplatser
 • kriminalvården, Migrationsverket och Statens institutionsstyresle
 • kollektivtrafik och allmänna färdmedel
 • handel
 • föreningar
 • idrottsföreningar

Ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar Länk till annan webbplats..

Innehållet på sidan granskades senast 14 september 2021.

Håll dig uppdaterad om UD:s avrådan från resor

Följ hur UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder utvecklas.

Håll dig uppdaterad om reseläget på utrikesdepartementets (UD) webbplats och på webbplatsen krisinformation.se, där de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset finns samlat.

Innehållet på sidan uppdaterades senast 14 september 2021.

Vaxholms övergripande arbete

Stödåtgärder för Vaxholms näringsliv

För att stötta det lokala näringslivetunder pandemin har kommunstyrelsen beslutat om en rad stödåtgärder för Vaxholms företag.

Stödåtgärder för det lokala näringslivet:

 • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (förutsatt att polisen beviljar ansökan).
 • Restaurangernas uteserveringar är kostnadsfria fram till och med 30 april 2021.
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar inte ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i Vaxholms stad under 2021.
 • Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från butiker och uteserveringar om utökad verksamhet utomhus (exempelvis skyltning och försäljning).
 • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
 • Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer.
 • Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och vid bokning av kurser och konferenser.
 • Uppmärksamma företagen om stöden på verksamt.se via mejl och på kommunwebben.

Vi behöver alla hjälpas åt!

Vaxholms stad är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet. Tveka inte att kontakta kommunen i enskilda fall för att hitta en individuell lösning. Vi tar även tacksamt emot tankar och idéer från dig som företagare på vad vi som kommun ytterligare kan göra för dig i den här situationen.

Ta gärna kontakt med Vaxholms stads näringslivssamordnare Mikaela Lodén, naringsliv@vaxholm.se.

Innehållet på sidan uppdaterades 10 juni 2021.

Vaxholms stads förhållningssätt

Vaxholms stad bevakar händelseutvecklingen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har en nära samverkan med andra aktörer och är beredd att förstärka eller på annat sätt anpassa insatserna om det bedöms nödvändigt.

Inom Vaxholms stad verksamheter har vi under pandemin följande förhållningssätt:

 • För administrativa tjänster och där det är möjligt tillämpar vi inom Vaxholms stad i största möjliga mån distansarbete.
 • Samtliga medarbetare inom stadens verksamheter med symptom på förkylning, även om de är lindriga, uppmanas att inte komma till jobbet.
 • Icke samhällsviktig verksamhet har hålllits stängda och återöppnats i enlighet med regionala rekommendationer. Öppethållande kan även anpassas till lokala smittförhållanden.
 • För att minska smittrisken har vi utökat möjligheterna för distansutbildning och för att genomföra digitala möten av alla slag med bibehållen hög kvalitet.
 • Invånare som har ärenden till kommunala verksamheter och som har symptom på förkylning uppmanas att kontakta oss via telefon eller e-post.

Innehållet på sidan uppdaterades senast 14 september 2021.

Idrottshallar, utomhusplaner, matcher och lägerverksamhet

Från 24 maj 2021 får barn och unga vuxna födda 2001 och tidigare delta i organiserad idrotts- och föreningsverksamhet i Vaxholms stad.

Tidigare restriktioner och förhållningsregler om till exempel antal och avstånd gäller fortsatt i Vaxholms stads samtliga inomhushallar. Reglerna finns anslagna i respektive hall och gäller tills vidare.

Matcher och tävlingar för barn (från 1 juni 2021)

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni. Det innebär att mindre läger och cuper kan genomföras.

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/ Länk till annan webbplats.


Anpassade deltagartak och lägerverksamhet för barn (från 1 juni 2021)

Vid regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens 12 maj 2021 informerades om anpassade deltagartak vid olika typer av arrangemang och tillställningar som gäller från och med 1 juni 2021.

Även lägerverksamhet för barn är i mindre skala möjlig från och med 1 juni.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. och i en sammanfattande nyhet på regeringskansliets webbplats: "Mer träffsäker reglering för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster". Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan uppdaterades senast 14 juni 2021.

Barn- och utbildning

Utökad barnomsorg för anställda inom hälso- och sjukvård

På grund av covid-19-situationen och ökad belastning på sjukvården har vårdnadshavare som arbetar i hälso- och sjukvårdssektorn möjlighet ansöka om tillfälligt utökad omsorg för barn i förskola och fritidshem inom Vaxholms stad.
Möjlighet till utökad omsorg finns på vardagar mellan klockan 06.00 och 22.00 och/eller på nätter och helgdagar.

Ansök här

Anmäl ditt behov av utökad omsorg via e-tjänsten Anmälan om temporär utökad omsorg för förskola eller fritidshem Länk till annan webbplats..

Innehållet på sidan granskades senast 10 juni 2020.

Information till Vaxholms skolor

För att bidra till minskad smittspridning och följa de skärpta allmänna råden behöver vi alla hjälpas åt och ta ansvar.

Vid hämtning och lämning av de yngre eleverna ska endast en vuxen kommer till skolan och om det är möjligt lämnar syskon utanför. I möjligaste mån hämtar och lämnar vi utomhus och gör mötet kort och håller avstånd.

Symtomfria barn bör stanna hemma om de har syskon eller andra familjemedlemmar med covid-19.

Vårdnadshavare som är sjuka ska bara lämna eller hämta yngre barn i skolan om det kan ske utan risk för att andra smittas vilket innebär att det bör vara någon annan som hämtar och lämnar barnet om du är sjuk, testats positiv eller väntar på provsvar.

God handhygien är av största vikt och vi uppmanar till handtvätt under dagen. Innan vi äter tvätta vi alltid händerna.

Möten mellan vårdnadshavare och personal sker i möjligaste mån digitalt eller via telefon. De möten som måste genomföras sker i anpassad miljö där vi strävar efter social distans.

Föräldramöten skolsamråd utgår under hösten och information kommer ges skriftligen.

För att minska risken för smittspridning ska vi vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid Covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av vistelse utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och eleven eller medarbetaren bör gå hem eller stanna hemma.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig Covid-19.

Barn och medarbetare ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan återgång till skola och arbete. Återgången kan ske vid kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan insjuknande och om man varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Om en elev insjuknar under dagen ska eleven gå hem så snart som möjligt och personal kontaktar vårdnadshavare.

Studiebesök och utflykter som innebär resa med kollektivtrafik utgår. Aktiviteter som samlar många personer minimeras och vi vistas utomhus så ofta vi kan. Skolan är en plats för elever och personal och vi undviker besök i möjligaste mån.

Äldre elever lämnar inte skolans område på raster under skoltid, för att besöka exempelvis affärer. Under skoltid vistas vi på skolan. Samtala gärna med din ungdom om detta så att vi tillsammans tar ansvar.

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmuntrar vi resor till fots och med cykel. Har du som vårdnadshavare möjlighet att lämna ditt barn eller ungdom på skolan bidrar det till färre resande i kollektivtrafiken.

Varje fysiskt möte som undviks bidrar till minskad smittspridning och vi måste tillsammans ta ansvar.

Innehållet på sidan granskades senast 10 juni 2021.

Information till Vaxholms förskolor

För att bidra till minskad smittspridning och följa de skärpta allmänna råden behöver vi alla hjälpas åt och ta ansvar.

Vid hämtning och lämning ska endast en vuxen komma till förskolan och om det är möjligt lämnar syskon utanför. I möjligaste mån hämtar och lämnar vi utomhus och gör mötet kort och håller avstånd. Som vårdnadshavare undviker du att gå in i förskolans lokaler, men om du behöver gå in ber vi dig vara observant på om det är trångt i hallen. Vi vill undvika trängsel och du kan behöva vänta utomhus en stund.

Symtomfria barn bör stanna hemma om de har syskon eller andra familjemedlemmar med covid-19.

Vårdnadshavare som är sjuka, har testats poitiva eller väntar på provsvar ska inte hämta eller lämna sitt barn på förskolan då det finns risk för smittspridning.

God handhygien är av största vikt och vi uppmanar till handtvätt under dagen. Innan vi äter tvätta vi alltid händerna.

Möten mellan vårdnadshavare och personal sker i möjligaste mån digitalt eller via telefon. De möten som måste genomföras sker i anpassad miljö där vi strävar efter social distans.

Föräldramöte, förskoleråd sker hösten 2021 digitalt eller fysiskt.

För att minska risken för smittspridning ska barn och medarbetare vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid Covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av vistelse utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet, eleven eller medarbetaren bör gå hem eller stanna hemma.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig Covid-19.

Barn och medarbetare ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan återgång till förskola och arbete. Återgången kan ske vid kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan insjuknande och om man varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt och personal kontaktar vårdnadshavare.

Varje fysiskt möte som undviks bidrar till minskad smittspridning och vi behöver alla ta ett personligt ansvar.

Innehållet på sidan granskades senast 10 juni 2021.

Bris stödlinje för barn

Barnens rätt i samhället (Bris) är Sveriges nationella stödlinje som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov.

Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger Bris stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona. Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Stödet till barn och unga har öppet vardagar 9 - 12 samt 14 - 21 måndag till söndag.

Stöd till vuxna som har frågor om barn

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9 - 12 på 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn, BRIS Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 14 september 2021.

Tillgänglighetsanpassad information och information på andra språk

Teckenspråk och syntolkad information

Nationell telefonlinje för frågor om covidviruset - på flera språk

Den nationella telefonlinjen Länk till annan webbplats. drivs av Folkhälsomyndigheten tillsammans med landets regioner. Här finns kunniga informatörer som svarar på frågor om corona och om provtagning.

Innehållet på sidan granskades senast 16 september 2021.

Lättläst, uppläst och teckenspråk - om coronaviruset

Ta del av tillgänglig information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Innehållet på sidan granskades senast 16 september 2021.

In other languages, regarding the coronavirus

The risk of community transmission of the coronavirus in Sweden is currently very high, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).
City of Vaxholm pays close attention to updated advice given by the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) on the coronavirus. The City of Vaxholm cooperates closely with other autorities and municipalities, and is ready to act on any new developments.

In other languages

Help reducing the spread of the virus:

 • Stay at home if you have a fever, a cough, a runny nose or a sore throat. Stay at home until you have been symptom free for at least two days.
 • Wash your hands frequently with soap and water. Or use hand sanitizers.
 • The Foreign Office of Sweden advice against travelling abroad.


If you have symptoms and need advice, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel. Corona – Other languages, 1177 website Länk till annan webbplats.

If you have questions about the coronavirus and covid-19, that are not related to symptoms, please call the national information line 113 13.

Protecting risk groups

The elderly are particularly vulnerable to the coronavirus covid-19 infection and we must do everything we can to protect their health.

Avoid sharing unconfirmed information

We can all help by not spreading rumors, evaluate the source of information critically, and only share confirmed and reliable facts.

Swedish authorities on the coronavirus:

More about the coronavirus in other languages are also found at:

Swedish radio (Sveriges radio) Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 16 september 2021.