Coronavirus, samlad information

Smittspridningen är fortfarande hög i Sverige och i Stockholms län. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att vaccinera sig mot covid-19 är det bästa skyddet både för dig själv och andra.

Här finns samlad information som uppdateras kontinuerligt. Alla våra coronarelaterade nyheter finns samlade via länk i sidans undermeny.

Vaccination

Vaccination mot covid-19 så funkar det

Säker information på 1177.se

Planeringen för vaccineringen sköts inte av kommunen utan av sjukvården i region Stockholm. Den bästa källan till uppdaterad information om vaccineringen är 1177 om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationen utförs enligt en prioriteringsordning och du kan läsa mer om hur vaccinationen går till här Länk till annan webbplats..

Om du inte har möjlighet att söka informationen eller boka tid för vaccination digitalt

De som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid via telefonbokningstjänsten. Personer som saknar svenskt personnummer ska vända sig till vårdcentralen för vaccination.

Här finns en lista med alla telefonnummer Länk till annan webbplats. dit man kan ringa för information på olika språk och på svenska om man inte har möjlighet att boka eller digitalt.

Vaccineringen är kostnadsfri och frivillig

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Innehållet på sidan uppdaterades 9 februari 2022.

Telefonbokningstjänst inför vaccination på flera olika språk och för dig som inte kan boka digitalt

Telefonbokningstjänsten för region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 är tillgänglig på flera olika språk.

Den huvudsakliga ingången för att boka tid för vaccination på någon av länets vaccinationsmottagningar är via appen Alltid öppet, men som ett komplement finns också en telefonbokningstjänst. Den vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Läs mer här i information på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan gransakdes senast 9 februari 2022.

Undrar du något om corona - aktuell info om vaccination, hur du skyddar dig själv och andra, om återhämtning, självskattning med mera

Viktig coronainformation

Coronaläget detta gäller just nu

Du hittar uppdaterad information om vad som gäller just nu på Krisinformation.se, Detta gäller just nu Länk till annan webbplats..

Covidbevis vid utlandsresor från och med 1 juli 2021

Covidbevis är ett kostnadsfritt digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU. I Sverige är det E-hälsomyndigheten som ansvarar för e-tjänsten covidbevis och planen är att tjänsten ska öppna 1 juli 2021. I den första versionen ingår enbart ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. E-hälsomyndigheten arbetar för att även ett bevis på negativt covid‑19‑test och ett bevis på tillfrisknande ska ingå. 

Läs aktuell informatin om covidbevis på e-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast 14 september 2021.

Nationella råd

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Nationella råd och regionala anpassningar Länk till annan webbplats.

Informationen granskades senast 9 februari 2022.

Tillfällig pandemilag

Från och med 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

I första hand handlar lagen om att kunna vidta åtgärder som hindrar smittspridning, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Det kan handla om begränsning av antalet besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Här hittar du frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen. Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 11 januari 2022.

Information om antal smittade och avlidna

Statistiken för hur många personer som är konstaterat smittade och avlidna i covid-19 presenteras regelbundet på Folkhälsoymyndighetens webbplats. Kommunen rapporterar alla uppgifter som efterfrågas till myndigheterna, men har ingen egen statistik över antal smittade i Vaxholm.

Ta del av statistik på Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Statstik från Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 9 februari 2022.

Bekräftad information från ansvariga myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

1177 Vårdguiden

När bör du kontakta vården hos 1177 Vårdguiden? Läs mer på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats., där informationen även finns på andra språk.

Krisinformation.se

Här håller du dig informerad om det senaste i utvecklingen och hanteringen av nya coronaviruset. Krisinformation.se Länk till annan webbplats. samlar de ansvariga myndigheternas information.

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten, Länk till annan webbplats.

Smittskydd

Smittskydd Stockholm, Länk till annan webbplats.

Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.

Region Stockholm

Regionstockholm.se Länk till annan webbplats.

Så kan du prata med barnen

krisinformation.se: Så pratar du med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 9 februari 2022.

Provtagning för covid-19

Du hittar uppdaterad information om provtagning på:
Vårdguiden 1177, Lämna och få provsvar om covid-19 Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 9 februari 2022.

Så kontaktar du 1177 Vårdguiden, dygnet runt

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Hjälp de som verkligen behöver komma fram. Sök i första hand information online på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

Ring 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Innehållet på sidan granskades senast 9 februari 2022.

Vaxholms övergripande arbete

Vaxholms stads förhållningssätt

Vaxholms stad bevakar händelseutvecklingen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har en nära samverkan med andra aktörer och är beredd att förstärka eller på annat sätt anpassa insatserna om det bedöms nödvändigt.

Inom Vaxholms stad verksamheter har vi följande förhållningssätt:

 • Samtliga medarbetare inom stadens verksamheter med symptom på förkylning, även om de är lindriga, uppmanas att inte komma till jobbet.
 • För att minska smittrisken har vi utökat möjligheterna för distansutbildning och för att genomföra digitala möten av alla slag med bibehållen hög kvalitet.
 • Invånare som har ärenden till kommunala verksamheter och som har symptom på förkylning uppmanas att kontakta oss via telefon eller e-post.

Innehållet på sidan uppdaterades 9 februari 2022.

Stödåtgärder för Vaxholms näringsliv

För att stötta det lokala näringslivetunder pandemin har kommunstyrelsen beslutat om en rad stödåtgärder för Vaxholms företag.

Stödåtgärder för det lokala näringslivet:

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar inte ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i Vaxholms stad under 2021.
 • Vaxholms stad kommer att ha en generös hållning till ansökningar från butiker och uteserveringar om utökad verksamhet utomhus (exempelvis skyltning och försäljning).
 • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
 • Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och vid bokning av kurser och konferenser.

Vaxholms stad välkomnas dialog

Vaxholms kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet. Ta gärna kontakt med Vaxholms stads näringslivssamordnare Mikaela Lodén, naringsliv@vaxholm.se.

Innehållet på sidan uppdaterades 11 januari 2022.

Barn- och utbildning

Information till Vaxholms skolor och förskolor

Vaxholms stads förskolor och skolor är fortfarande i en mycket ansträngd situation påverkad av en omfattande frånvaro. Vårdnadshavare uppmanas att ta del av information från förskolan/skolan kring bemanningsläget och vid möjlighet hämta barn tidigare.

Skolor och förskolor kommer att ta bort smittskyddsrestriktioner sucessivt utifrån frånvaroläget i verksamheten.

Detta gäller tills vidare för Vaxholm stads grundskolor:

 • Barn i skolan ska vara friska. Om ett barn uppvisar sjukdomssymtom skickas barnet hem och stannar hemma tills dess att barnet är friskt, har ett gott allmäntillstånd samt varit symtomfritt i ett dygn.
 • Utvecklingssamtal, skolsamråd och föräldramöten sker utomhus alternativt digitalt.
 • Hämtning och lämning sker utomhus.
 • Vi är fortsatt restriktiva med besök på skolan.
 • Förflyttningar med kollektivtrafik väljer varje skola hur man vill använda.
 • Planerade teaterföreställningar, studiebesök, friluftsdagar kommer att genomföras och återupptas.
 • Vi öppnar upp för praoelever och lärarstudenter som behöver genomföra praktik.

Innehållet på sidan granskades senast 9 februari 2022.

Bris stödlinje för barn

Barnens rätt i samhället (Bris) är Sveriges nationella stödlinje som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov.

Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger Bris stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona. Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Stödet till barn och unga har öppet vardagar 9 - 12 samt 14 - 21 måndag till söndag.

Stöd till vuxna som har frågor om barn

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9 - 12 på 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn, BRIS Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 9 februari 2022.

Tillgänglighetsanpassad information och information på andra språk

Teckenspråk och syntolkad information

1177 in other languages

Lättläst, uppläst och teckenspråk - om coronaviruset

Ta del av tillgänglig information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Innehållet på sidan granskades senast 9 februari 2022.

In other languages, regarding the coronavirus

The risk of community transmission of the coronavirus in Sweden is currently very high, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).
City of Vaxholm pays close attention to updated advice given by the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) on the coronavirus. The City of Vaxholm cooperates closely with other autorities and municipalities, and is ready to act on any new developments.

In other languages

Help reducing the spread of the virus:

 • Stay at home if you have a fever, a cough, a runny nose or a sore throat. Stay at home until you have been symptom free for at least two days.
 • Wash your hands frequently with soap and water. Or use hand sanitizers.
 • The Foreign Office of Sweden advice against travelling abroad.


If you have symptoms and need advice, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel. Corona – Other languages, 1177 website Länk till annan webbplats.

If you have questions about the coronavirus and covid-19, that are not related to symptoms, please call the national information line 113 13.

Avoid sharing unconfirmed information

We can all help by not spreading rumors, evaluate the source of information critically, and only share confirmed and reliable facts.

Swedish authorities on the coronavirus:

More about the coronavirus in other languages are also found at:

Swedish radio (Sveriges radio) Länk till annan webbplats.

Innehållet på sidan granskades senast 9 februari 2022.