Nyheter coronaviruset

Här hittar du de coronarelaterade nyheter som vi löpande publicerar på Vaxholms stads webbplats.

 • Vaccineringen mot covid-19 fortsätter

  Vaccination är fortfarande det bästa skyddet mot covid-19, både mot svår sjukdom och död och mot smitta. Ska du ta dos 1, 2 eller 3? Boka tid eller sök upp en drop-in mottagning.
  Läs mer
 • Förändrad provtagning för covid-19

  Från onsdag 9 februari ska den breda allmänheten inte längre provtas för covid-19 vid symtom. Provtagning vid symtom fortsätter för patienter, omsorgstagare och medarbetare inom vård och äldreomsorg. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma vid sjukdomssymtom och att se till att ta de vaccinationer som erbjuds.
  Läs mer
 • Merparten av restriktionerna tas bort 9/2

  Onsdag 9 februari tas merparten av alla smyttskyddsåtgärder mot covid-19 bort. Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap, särskilda stängningstider på restauranger och användningen av vaccinationsbevis tas bort. Det är fortfarande viktigt med vaccination och att stanna hemma när du är sjuk.
  Läs mer
 • Allmänhetens åkning inställd tills vidare

  Med anledning av den skyhöga smittspridningen just nu öppnar inte allmänhetens åkning 16 januari som tidigare planerats utan kommer att vara inställd tills vidare.
  Läs mer
 • Alla vuxna i Stockholm erbjuds påfyllnadsdos

  Från och med vecka 1 erbjuds alla vuxna över 18 år som har tagit sin andra dos för 6 månader sedan en tredje dos vaccin i Region Stockholm.
  Läs mer
 • Corona: Fler åtgärder vidtas 23 december

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen.
  Läs mer
 • Fler får ta tredje dosen

  Måndag 20 december öppnar region Stockholm bokningen för påfyllnadsdos till alla invånare som är 18 år eller äldre och som vaccinerade sig med andra dosen i maj 2021, eller tidigare.
  Läs mer
 • Nya rekommendationer om test vid inresa till Sverige

  Från och med 16 december utökas Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning vid inresa. Alla bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten förbereder för fler smittskyddsåtgärder den närmaste tiden beroende på hur smittläget utvecklas.
  Läs mer
 • Nu får 60+ boka en tredje vaccindos

  Tisdag 14 december öppnar region Stockholm bokningen för påfyllnadsdos i vaccinationen mot covid-19 för personer födda år 1961 eller tidigare. Det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen innan man kan erbjudas påfyllnadsdosen.
  Läs mer
 • Rekommendation om PCR-test för covid-19 efter inresa i Sverige

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla resenärer som har vistats i ett land utanför Norden att ta ett PCR-test för covid-19 efter inresan i Sverige. Rekommendationen omfattar alla, även svenska medborgare. För inresande från några länder i södra Afrika finns särskilda rekommendationer.
  Läs mer
 • Nya rekommendationer från och med 8/12

  För att möta den ökande smittspridningen av covid-19 har regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat återinföra flera rekommendationer från onsdag 8 december. Det gäller bland annat åter att undvika trängsel i kollektivtrafiken och om möjligt arbeta hemifrån.
  Läs mer
 • Smittan ökar i Stockholm – viktigt med vaccinering

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten varnade under en pressträff 2 december för att antalet smittade av covid-19 åter ökar. Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag till åtgärder som kan införas redan under vecka 49 om läget förvärras ytterligare. Det bästa vi kan göra för att minska risken är att vaccinera oss.
  Läs mer
 • Nya åtgärder mot covid-19 från och med 1 december

  Från och med onsdag 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Dessa innebär bland annat att du kan behöva visa upp ett vaccinationsbevis när du besöker ett evenemang med fler än 100 deltagare inomhus.
  Läs mer
 • Även vaccinerade ska testa sig vid symptom

  Från och med måndag 22 november gäller åter att alla som är sex år eller äldre ska testa sig vid symtom på covid-19. Det gäller även dig som är vaccinerad mot covid-19.
  Läs mer
 • Fortsätt att stanna hemma om du har symtom

  I region Stockholm rapporteras om ett nära nog oförändrat smittoläge mellan veckorna 38 och 39. Däremot hade Vaxholm enligt statistiken för vecka 39 fler konstaterade fall av covid-19 är på länge (21 personer). Därför vill vi påminna om att det är viktigt att stanna hemma om du har symtom och ovaccinerade bör fortsätta att hålla avstånd och undvika kontakt med personer 70+ eller i riskgrupp.
  Läs mer
 • Nu öppnar Sverige upp

  Från och med 29 september tas en rad restriktioner och rekommendationer kring covid-19 bort. Det viktigaste skyddet mot sjukdomen är en hög vaccinationstäckning. Ovaccinerade bör fortsätta att hålla avstånd undvika kontakter med personer i riskgrupp och personer över 70 år.
  Läs mer
 • Nu kan 12–15-åringar boka vaccinering

  Måndag 20 september startar bokningen av vaccination mot covid-19 för alla från 12 år upp till födda 2006. Enligt region Stockholm kommer de första tiderna att kunna erbjudas från och med 4 oktober.
  Läs mer
 • Vaxholm vaccinbäst just nu

  Vaccineringen mot Covid-19 fortsätter. I Stockholmsområdet har nära 80 procent av alla över 18 år fått minst en spruta och Vaxholm är just nu den kommun där störst andel av befolkningen vaccinerat sig. Här har 85 procent fått minst en spruta.
  Läs mer
 • Välkommen tillbaka – fortsätt hålla avstånd

  Nu när den smittsamma deltavarianten av coronaviruset har tagit över smittspridningen i Sverige och skolorna har startat igen så gäller det att vi alla skyddar varandra och följer givna rekommendationer. I Sverige är nu 63 procent av alla över 18 år fullvaccinerade, i Vaxholm är siffran 70,2 procent.
  Läs mer
 • Välkommen tillbaka till skolan!

  Tisdag 17 augusti startar höstterminen för eleverna i Vaxholms skolor. All undervisning sker nu på plats i skolan. Samtidigt ökar smittspridningen av covid-19 just nu i Stockholmsregionen och det är viktig att vi arbetar förbyggande för att minska risken för utbrott i våra skolor.
  Läs mer
 • 16–17-åringar kan boka vaccination från måndag 9 augusti

  Måndag den 9 augusti klockan 10 öppnar vaccinationen även för dem som är födda 2005 och tidigare. 
  Läs mer
 • Smittspridningen fortsätter att öka i Stockholm

  För sjätte veckan i rad ökar smittspridningen av covid-19 i Stockholms län, därmed ökar också antalet patienter som behöver sjukhusvård. Den smittsamma deltavarianten av covid-19 är nu dominerande i länet. Samtidigt finns det just nu gott om tider för den som vill boka vaccinering.
  Läs mer
 • Skärpt rekommendation om testning efter resor

  Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten infört en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.
  Läs mer
 • Lättnader i restriktioner från 15 juli

  Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras från och med idag, 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.
  Läs mer
 • Nu vaccineras alla som fyllt 18

  Från och med fredag 9 juli är vaccinationsbokningen öppen för alla vuxna i region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid öppet, eller den kompletterande telefontjänsten, och sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.
  Läs mer
 • Lättnader i restriktioner införs från 1 juli

  Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten har meddelat att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det fortsatt mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.
  Läs mer
 • Vaccination för personer födda 1991 eller tidigare

  Nu kan personer födda 1991 eller tidigare boka vaccinationstid i region Stockholm. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår.
  Läs mer
 • Vaccination öppen för 45-plus

  Vaccinationstakten är fortsatt hög i Region Stockholm. Från och med fredag 21 maj kan personer födda 1976 eller tidigare boka vaccinationstid.
  Läs mer
 • Vaccination: bokningstjänst på tio olika språk

  Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 utökas med fem ytterligare språk – finska, polska, ryska, spanska och tigrinja. Tjänsten är nu tillgänglig på tio olika språk.
  Läs mer
 • Vaccination för födda 1966 och tidigare har startat

  Nu startar allmänhetens vaccination i region Stockholm. Från och med 5 maj inleds denna fas med personer födda 1966 och tidigare.
  Läs mer
 • Nu inleds vaccineringens fas 3

  Nästan en vecka före tidsplanen inleder Region Stockholm vaccineringen i fas 3. Personer födda 1961 eller tidigare ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga riskgrupper kontaktas av sin vårdgivare.
  Läs mer
 • Vaccineringen öppen för 65-plus

  Från och med måndag 19 april öppnar vaccineringen för personer i Stockholms län som är 65 år och äldre. Från 15 april är den digitala tidsbokningen öppen och brev med vaccinationserbjudande börjar skickas ut.
  Läs mer
 • Stanna hemma sju dagar efter utlandsresa

  Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så ska alla som kommer tillbaka från en utlandsresa, oavsett från vilket land, testa sig två gånger och stanna hemma i sju dagar efter inresa till Sverige. Rekommendationerna gäller även barn från 6 år och uppåt.
  Läs mer
 • Rekommendationer i Stockholms län förlängs till 2/5

  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Stockholms län. Därför har region Stockholm förlängt de skärpta allmänna råden i länet fram till 2 maj.
  Läs mer
 • FHM pausar vaccinering med Astra Zeneca

  Från och med tisdag 16 mars pausar Folkhälsomyndigheten tills vidare vaccineringen med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

  Läs mer
 • Fas 2 av vaccineringen inleds vecka 10

  Under vecka 10 inleds fas 2 av vaccineringen mot covid-19 i region Stockholm och den börjar med de allra äldsta. Från och med måndag 8 mars skickas informationsbrev ut till alla som fyllt 80 år. I brevet finns all information om hur man gör för att boka vaccinering.
  Läs mer
 • Visa hänsyn, håll avstånd och använd munskydd

  När smittspridningen nu ökar igen har region Stockholm och länsstyrelsen beslutat om regionala restriktioner i Stockholm från och med 23 februari. Bland annat ingår en rekommendation om engångsmunskydd i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där det finns risk för trängsel.
  Läs mer
 • Distansundervisning i Kronängsskolan efter sportlovet

  För att minska risken för smittspridning kommer Kronängsskolan att gå över till fjärr- och distansundersvisning under vecka 10, veckan efter sportlovet.
  Läs mer
 • Nya regionala restriktioner från 23/2

  Efter att smittspridningen ökat i Stockholms län två veckor i rad presenterar region Stockholm nu nya lokala extra åtgärder. Skolorna uppmanas till distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever under vecka 10, munskydd rekommenderas alltid i kollektivtrafiken, användning av munskydd rekommenderas också i vissa inomhusmiljöer.
  Läs mer
 • Stanna hemma sju dagar efter utlandsresa

  Enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer så ska alla som kommer tillbaka från en utlandsresa, oavsett från vilket land, testa sig två gånger och stanna hemma i sju dagar efter inresa till Sverige. Rekommendationerna gäller även barn från 6 år och uppåt.
  Läs mer
 • Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 i Kronängsskolan

  Årskurs 7 på Kronängsskolan kommer att ha distansundervisning även under vecka 8 fram till sportlovet. Beslutet grundar sig i fortsatt hög sjukfrånvaron och bekräftad smitta i årskursen. Elever och vårdnadshavare har informerats och vi påminner alla med symtom att söka provtagning för covid-19.
  Läs mer
 • Planera för ett säkert sportlov

  Den senaste veckan har smittspridningen i Stockholmsområdet ökat något och det talas om att en tredje smittvåg kan vara på väg. När många nu ska fira sportlov gäller det att planera för säkra aktiviteter och vara extra noga med att följa restriktionerna.
  Läs mer
 • Nya åtgärder för att stötta Vaxholms företag

  För att stötta det lokala näringslivet under pandemin beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 4 februari om ett antal stödåtgärder för Vaxholms företag. Några åtgärder träder i kraft omgående medan några åtgärder kräver beslut i kommunfullmäktige. Föreslagna åtgärder avseende reducering av taxa/kostnadsfria uteserveringar måste beslutas av kommunfullmäktige innan åtgärderna kan tillämpas.
  Läs mer
 • Förlängda coronarestriktioner från 8/2

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu presenterat vilka restriktioner och rekommendationer som ska gälla från och med 8 februari. Alkoholstoppet på restauranger blir kvar liksom stängda idrottsanläggningar för vuxna. Oron för en tredje smittvåg gör också att regeringen uppmanar alla som kan arbeta hemma att göra det till och med 31 maj.
  Läs mer
 • Äldre på särskilt boende och omsorgspersonal vaccinerade

  Nu har alla som vill på särskilt boende för äldre i Vaxholm blivit vaccinerade mot covid-19. Även personalen inom vård- och omsorg i Vaxholms stad fick under måndagen sin första vaccindos.Vi får många frågor till Vaxholms stad om när och hur sjukvården kommer att erbjuda vaccinet. Här beskriver vi de olika prioriteringsgrupperna och hur vårens tidsplan ser ut.
  Läs mer
 • Biblioteket öppnar för besök 1/2

  Vaxholms stadsbibliotek öppnar för besök, samhällsservice och boklån igen från och med måndag 1 februari. Öppettiderna är fortfarande begränsade och maxantalet besökare i lokalen är 5 personer i taget.
  Läs mer
 • Nu vaccineras de med störst behov

  Vaccination på särskilt boende för äldre, i hemtjänsten och bland vårdpersonal är i full gång. Därefter kallas personer som fyllt 70 och andra riskgrupper. Framåt april är det dags för allmänheten att boka in sig för vaccinering. Läs mer på 1177 om hur vaccineringen går till och varför det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig.
  Läs mer
 • Biblioteket öppnar stegvis från 25/1

  Måndag 25 januari öppnar Vaxholms stadsbibliotek igen med begränsad service och öppettider. Du kan hämta reserverade böcker och få hjälp med viktiga ärenden. Besökare får komma in i biblioteket en person i taget.
  Läs mer
 • Förlängda coronarestriktioner från 25/1

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu presenterat vilka restriktioner och rekommendationer som ska gälla från och med 25 januari. Alkoholstoppet och begränsningar på restauranger blir kvar liksom stängda idrottsanläggningar för vuxna och munskydd i kollektivtrafiken. Däremot får yngre börja träna igen både utomhus och inomhus och gymnasier får delvis undervisa eleverna på plats.
  Läs mer
 • Kulturskolan öppnar för yngre elever 25/1

  Från måndag 25 januari öppnar Kulturskolan för närundervisning på plats i skolan för elever födda 2005 och senare. Äldre elever undervisas på distans fram till 7 februari.
  Läs mer
 • Kronängsskolan undervisar på plats från 25/1

  Från och med måndag 25 januari går Kronängsskolan tillbaka till närundervisning, det vill säga att undervisning på plats i skolan. Alla elever och vårdnadshavare har informerats.
  Läs mer
 • Smittskydd Stockholm öppnar för utomhusträning 16/1

  Från och med lördag 16 januari är det åter tillåtet med organiserad utomhusträning både för barn och vuxna. Bakgrunden till den nya bedömningen är den något minskade smittspridningen samt den positiva effekt som träning innebär för folkhälsan.
  Läs mer
 • Kulturskolan går över till distansundervisning

  Från och med terminsstart måndag 18 januari till och med söndag 24 januari kommer Kulturskolans undervisning att i möjligaste mån bedrivas på distans.
  Läs mer
 • Delvis distansundervisning i Kronängsskolan första skolveckan

  Årskurs 8 och 9 i Kronängsskolan kommer delvis att ha fjärr- och distansundervisning från 12 till 15 januari. Syftet är att minska risken för trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Beroende på smittläget kan åtgärderna komma att förlängas.
  Läs mer
 • Pandemilag gäller från 10 januari

  Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som ansluter till lagen, bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs.
  Läs mer
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken

  Från och med 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att munskydd används i kollektivtrafiken under rusningstid, klockan 7–9 och 16–18 på vardagar.
  Läs mer
 • Vaccination på Vaxholms SÄBO startar 12 januari

  Vaccination mot covid-19 har nu inletts i länet och de med störst behov av att skyddas ska få vaccin först. Från och med 12 januari erbjuds äldre inom Vaxholms stads särskilda boenden (SÄBO) vaccin mot covid-19.
  Läs mer
 • Biblioteket stängt för besök

  Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner för att minska smittspridningen kommer Vaxholms stadsbibliotek att vara helt stängt för besök och boklån till och med 24 januari 2021.
  Läs mer
 • Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning

  18 december presenterade regeringen nya skärpta restriktioner för att minska smittspridningen. Maxantalet för sällskap på restaurang sänks till fyra personer, alkoholförsäljningen förbjuds efter 20.00 och alla som kan jobba hemma ska jobba hemma.

  Läs mer
 • Fritidsledare nattvandrar i Vaxholm

  Nu när fritidsgården på Storstugan är stängd för att minska smittspridningen har fritidsledarna ställt om och arbetar istället utomhus runt om i Vaxholm vissa kvällar. Meningen är skapa trygghet och att finnas för ungdomarna där de är.
  Läs mer
 • Kronängsskolan går över till distansundervisning

  Smittskyddsläkaren rekommenderar att alla högstadieskolor i Stockholms län övergår till distansundervisning från måndag 14 december. Det innebär att Kronängsskolan övergår till digital undervisning från måndag och fram till jullovet. Elever och vårdnadshavare är informerade.
  Läs mer
 • Information till hushållen: Följ restriktionerna!

  Smittspridningen ökar fortfarande och vi får ställa oss in på en jul där man bara kan fira med de allra närmaste. I dagarna får alla hushåll i Vaxholm hem information om vad som gäller för oss vaxholmare. Läs rekommendationerna noga, men viktigast av allt: följ dem!
  Läs mer
 • Rekommendationer för jul- och nyårsfirande

  Från och med den 14 december skärper Folkhälsomyndigheten sina nationella föreskrifter och råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.
  Läs mer
 • Alla, även barn bör stanna hemma om familjemedlem har covid-19

  Barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om någon de bor med har konstaterad covid-19, enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  Läs mer
 • Stöd och hjälp under pandemin

  I dagarna får alla hushåll i Vaxholm hem information kring psykisk hälsa och vad det finns för stöd och hjälp att få här i Vaxholm. Håll utkik i din brevlåda.
  Läs mer
 • Turistbyrån stängd till 31 januari

  Med anledning av skärpta restriktioner för att minska smittspridningen kommer Vaxholms stads turistbyrå att vara stängd för besök från måndag 30 november till och med 31 januari 2021.
  Läs mer
 • Publiktak på åtta personer införs i Stockholms län

  På tidag 24 november införs en gräns på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen belsutade det idag och det gäller i Stockholms län. Undantag görs för begravningsceremonier, där gäller max 20 deltagare.
  Läs mer
 • De skärpta allmänna råden förlängs

  Nu förlängs de skärpta allmänna råden i Stockholms län. Råden gäller till den 13 december.
  Läs mer
 • Sprid ut allhelgonafirandet

  Under allhelgonahelgen brukar många besöka minneslundar, kyrkogårdar och begravningsplatser för att tända ljus till minne av vänner och familj. Låt årets allhelgonafirande pågå hela veckan, så minskar vi risken för trängsel.
  Läs mer
 • Förkylningssymtom? Beställ ett coronatest

  Pandemin är inte över och nu ökar smittan i Stockholmsområdet. För att få kontroll över smittan är det viktigt att alla som har coronasymtom testar sig. Testet beställs genom 1177.se.
  Läs mer
 • Undvik trängsel på bussarna

  Coronasmittan ökar igen i Stockholmsområdet. Folkhälsmyndigheten uppmanar oss därför att hålla i och hålla ut. Undvik kollektivtrafiken särskilt i rusningstid och arbeta hemifrån om du har möjlighet.
  Läs mer
 • Besöksförbud på särskilt boende hävs 1/10

  På torsdag 1 oktober hävs besöksförbudet på Sveriges särskilda boenden för äldre. Samtidigt ökar just nu smittspridningen i Stockholmsområdet. Det är därför extra viktigt att vi fortsätter att skydda de som bor på särskilt boende från smitta.
  Läs mer
 • Så testar du dig för corona

  För att få kontroll över smittan är det viktigt att alla som har coronasymtom testar sig. Testet beställs genom 1177.
  Läs mer
 • Välkommen tillbaka - på avstånd

  Läs mer
 • Öppna förskolan öppnar igen

  Under vecka 34 öppnar Vaxholms öppna förskola sin inomhusverksamhet igen. För att minska risken för trängsel och smittspridning krävs förbokning för varje besök.
  Läs mer
 • Vi hjälps åt i Vaxholm - västar till företagare

  Runt om i stan skyltar vi sedan en tid för att inför turistsäsongen påminna invånare och besökare om allas vårt egna ansvar att hålla avstånd. Nu erbjuder vi även västar till företagare. Med västarna visar vi att vi samarbetar i Vaxholm för göra samhället tryggt. Även om det uppstår trängsel denna mycket speciella sommar.
  Läs mer
 • Utskick till samtliga hushåll

  Håll utkik nu i dagarna då Vaxholms stads andra informationsblad med anledning av coronaviruset delas ut till samtliga hushåll i kommunen.
  Läs mer
 • Åtgärder för att stärka Vaxholms företag, uppdaterad 3/6

  De lokala företagen i Vaxholm drabbas hårt av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har, liksom SRMH och Roslagsvatten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta i det aktuella läget.
  Läs mer
 • Frågestund på Facebook 28 maj

  Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande och Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad sänder live och kommer att svara på frågor om Vaxholm och coronaviruset.
  Läs mer
 • Så jobbar hemtjänstens coronateam

  För att minska smittspridningen har Vaxholms stads hemtjänst startat ett särskilt coronateam. Teamet har egen bil och egen lokal och åker bara ut till de hemtjänstbrukare som har konstaterad eller misstänkt covid-19.
  Läs mer
 • Coronaepidemin: Så arbetar Vaxholms äldreboende

  På Vaxholms stads särskilda boende (äldreboende) arbetas det hårt för att skydda våra boende från smittspridning. Besöksförbud, tydliga vårdrutiner och extra skyddsutrustning är några av åtgärderna. Här beskriver vi också varför kommunen inte kan svara på frågor om antal smittade.
  Läs mer
 • Annat upplägg för årets krisberedskapsvecka

  Med anledning av covid-19 har årets krisberedskapsvecka ett anpassat upplägg. I vanliga fall är det kommuner och andra aktörer som ordnar olika aktiviteter riktade till sina kommuninvånare. I år tar MSB en större roll i genomförandet då många kommuner, länsstyrelser och andra är hårt tyngda av coronakrisen.
  Läs mer
 • Jobb med bemanning på äldreboendet

  Uppmaningen att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom har gett hög frånvaro bland annat inom äldreomsorgen. Möt Niklas Engblom, biträdande verksamhetschef på Vaxholms äldreboende, som lägger nästan all arbetstid på att få fram vikarier till alla arbetspass.
  Läs mer
 • Tack för att ni hjälper!

  Vaxholms stad vill tacka alla privatpersoner, företag, föreningar och ideella organisationer som på olika sätt visat sitt stöd och hjälpt till under coronapandemin.
  Läs mer
 • Tillfällig infektionsmottagning på Norrberget

  Genom ett samarbete mellan Vaxholms vårdcentral och Vaxholms stad har en infektionsnod, en tillfällig infektionsmottagning, öppnats på Norrberget för att ta emot patienter med symtom på covid-19 eller annan infektion.
  Läs mer
 • Facebook-live om corona 29/4

  I morgon onsdag, klockan 13.00, sänder Vaxholms stad live på Facebook. Kommunalrådet Malin Forsbrand och kommunchef Marie Wiklund svarar på frågor om Vaxholm och corona.
  Mejla gärna in frågor i förväg till visanderlive@vaxholm.se.

  Läs mer
 • Nya regler för servering av mat, SRMH gör tillsyn

  Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck.
  Läs mer
 • Det har aldrig varit enklare att rädda liv

  Är Covid på väg att vända? Nej, det är långt ifrån över. Hur lång tid det tar innan det är över beror på hur var och en av oss agerar. Det har aldrig varit så lätt för oss alla att rädda liv; det gör vi genom att hålla i, hålla ut och fortsätta följa rekommendationerna. Det var det tydliga budskapet vid en presskonferens där flera myndigheter medverkade under torsdagen.
  Läs mer
 • Inga tillstånd till marknader

  Den 27 mars förbjöd regeringen folksamlingar med fler än 50 personer. Regeln gör att Vaxholms stad för närvarande inte kan ge tillstånd till användande av offentlig plats till exempel för marknader.
  Läs mer
 • Utskick till alla hushåll

  Denna vecka skickar vi ut information till samtliga hushåll i Vaxholm med anledning av coronaviruset.
  Läs mer
 • Utökad barnomsorg för anställda inom hälso- och sjukvård

  På grund av covid-19-situationen kan vårdnadshavare som arbetar i hälso- och sjukvårdssektorn ansöka om temporärt utökad omsorg för barn i förskola och fritidshem.
  Läs mer
 • Extended childrens care for healthcare workers

  Due to the Covid-19 situation, parents whom are employed, or work on behalf of the regional healthcare area, can apply for extended care for children in preschool and after school care.
  Läs mer
 • Undvik onödiga resor i skärgården

  Under påsken förstärker Waxholmsbolaget turerna ut i skärgården, men samtidigt uppmanas alla att tänka efter om resan är nödvändig. Måste du inte resa – stanna hemma.
  Läs mer
 • Vaxholms stad behöver dig!

  Vaxholms stad söker dig som kan hjälpa oss att stärka upp med extra resurser inom vård och omsorg och barnomsorg.
  Läs mer
 • Det är allas vårt ansvar att förhindra smittspridning

  Ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas vårt ansvar att förhindra spridning av Covid-19
  Läs mer
 • Åtgärder för att stärka Vaxholms företag, uppdaterad 2/4

  Vaxholms lokala företag drabbas hårt av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har vidtagit en rad åtgärder för att underlätta i det aktuella läget. Nu kommer också underlättande åtgärder från SRMH och från Rolagsvatten.
  Läs mer
 • Att prata om coronavirus med personer med demenssjukdom

  Hur berättar man för dementa om coronapandemin och hur får man dem att tvätta händerna extra ofta? Här är några filmer med bra tips till dig som anhörigvårdare. Du kan också kontakta Vaxholms stads demenssamordnare eller anhörigkonsulent.
  Läs mer
 • Elever på Vaxö skola hjälper till

  Vaxö skolas elever i årskurs 5 och 6 vill gärna hjälpa till i kampen mot coronaviruset. I måndags tillverkade de över 200 skyddsvisir till personalen på Vaxholms stads äldreboenden och i hemtjänsten.
  Läs mer
 • In other languages, on the coronavirus

  The risk of community transmission of the coronavirus in Sweden is currently very high, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten). Here you can find information in severel different languages.
  Läs mer
 • Åtgärder för att stärka Vaxholms företag

  Vaxholm är en företagstät kommun och många lokala företag drabbas nu av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har därför vidtagit en rad åtgärden för att underlätta i det aktuella läget.
  Läs mer
 • Vaxholms stad behöver dig!

  Vaxholms stad söker dig som kan hjälpa oss att stärka upp med extra resurser inom vård och omsorg och barnomsorg.
  Läs mer
 • Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

  Från och med söndag 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.
  Läs mer
 • Öppna förskolan stänger inomhusverksamheten

  Med start fredag 27/3 kommer öppna förskolans verksamhet att förändras till följd av covid-19. Tills vidare stängs all inomhusverksamhet. Uteverksamheten på fredagar bedrivs som vanligt.
  Läs mer
 • Håll igång med fysisk aktivitet

  I spåren av Covid-19 har många Vaxholmsbor minskad social kontakt för att minska risken för smittspridning. Följden kan bli ohälsosamt stillasittande. Här är tips på aktiviteter med låg risk för smittspridning.
  Läs mer
 • Anpassning av polisens verksamhet

  Med anledning av covid-19 och det rådande läget förändras polisverksamheten i LPO Täby, där Vaxholm ingår. Polisens områdeskontor kommer tillfälligt att hållas stängda till förmån för ökad närvaro i mer prioriterade miljöer.
  Läs mer
 • Lokala initiativ för att hjälpa

  Många invånare vill hjälpa till med att stötta och underlätta för varandra såhär i tider av coronakris. Hämtmat från restauranger, särskilda öppettider för riskgrupper eller hjälp att handla mat. Här är några tips.
  Läs mer
 • Läget i Vaxholms skolor och förskolor

  På uppmaning av regeringen planerar Vaxholms stads skolor och förskolor för en eventuell stängning om direktiv skulle komma.
  Läs mer
 • Åtgärder för att stärka Vaxholms företag

  Vaxholm är en företagstät kommun och många lokala företag drabbas nu av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har därför vidtagit en rad åtgärden för att underlätta i det aktuella läget.
  Läs mer
 • Har du skyddsutrustning att avvara?

  I rådande situation har kommunala verksamheter begränsade möjligheter att få leveranser av skyddsutrustning till både äldreboenden och hemtjänst. Skyddsutrustning kan vara avgörande för att förhindra smittspridning och i en sådan situation går det åt mycket material.
  Läs mer
 • Vaxholms stads krisledningsnämnd värnar politiska möten

  Möten med Vaxholms stads krisledningsnämnd är sällsynta, men under onsdagen sammanträde nämnden. Det genomfördes i förberedande syfte med anledning av det rådande läget i samhället, där kommunen bedriver ett omfattande och samordnat arbete för att bidra till att begränsa coronavirusets spridning, säkerställa den kommunala verksamheten och öka tryggheten i samhället.
  Läs mer
 • Information till företag som påverkas av coronaviruset

  Många företag drabbas hårt av de effekter som coronaviruset för med sig. Olika myndigheter har tagit fram lösningar för att försöka stötta de företag som drabbas.
  Läs mer
 • Distansutbildning från gymnasieklass och uppåt; rekommendation från regeringen

  Regeringen rekommenderar alla skolor från och med gymnasiet och uppåt att ställa om undervisningen så att den kan genomföras på distans.Rekommendationen innefattar bland annat gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskola och vuxenutbildning. Det meddelade stadsminister Stefan Löfven vid en presskonferens under tisdagsmorgonen. Respektive skola har nu att informera berörda om hur de avser agera.
  Läs mer
 • Coronaviruset, så agerar vi i Vaxholms stad (må 16/3)

  Regeringen tog onsdag 11 mars beslut om förbud mot allmänna sammankomster. Myndigheternas strategi är att begränsa smittspridning och inom Vaxholms stad har vi vidtagit en rad åtgärder för att bidra i arbetet med att minska smittspridningen.
  Läs mer
 • Covid-19: Undvik onödiga besök för att skydda de mest sårbara (tisdag 10/3 kl 17.30)

  Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.
  Läs mer
 • Flera tecken på spridning av coronavirus (uppdaterad 10/3)

  Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms nu som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Vaxholms följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.
  Läs mer
 • Coronoviruset, så arbetar vi i Vaxholms stad (uppdaterad 9/3)

  I dagsläget finns ingen påverkan på Vaxholms stads verksamheter. Folkhälsomyndigheten bedömmer fortfarande risken för allmän smittspridning i Sverige som måttlig. Vaxholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.
  Läs mer
 • Information om coronaviruset

  Vi kan alla bidra till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att undvika att sprida obekräftad information. I tider av oro är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela osäker information.
  Läs mer
 • Coronoviruset, så arbetar vi nu

  Måndag 2 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att de höjer risken för spridning av det nya coronaviruset i det svenska samhället från ”låg” till ”måttlig”. Vaxholms stad följer utvecklingen, samverkar med Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter, medverkar i samordnande forum och agerar utifrån nuläget. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer.
  Läs mer
 • Information om det nya coronaviruset

  Vaxholms stad samverkar med Länsstyrelsen och med ansvariga myndigheter för att följa händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset. För uppdaterad information sök på Folkhälsomyndigheten.se eller på Krisinformation.se.
  Läs mer
 • Information om det nya coronaviruset

  Vaxholms stad håller kontinuerlig kontakt med flera myndigheter kring det nya coronaviruset (2019-nCoV) som upptäckts i Kina. För uppdaterad information sök på Folkhälsomyndigheten.se eller på krisinformation.
  Läs mer