Tillsammans tar vi hand om varandra

Covid-19 pandemin har påverkat oss alla, och det är inte ovanligt att känna stress, oro eller sorg under eller efter pandemin.

Ibland kan det vara svårt att veta om det handlar om vanliga känslor eller psykiska besvär. Psykisk ohälsa kan inkludera alltifrån lättare oro till svåra psykiatriska tillstånd, men är mer ihållande än tillfälliga, övergående känslor.

Nedan finner du information om var du som bor i Vaxholm kan vända dig om du behöver stöd.

Stöd för vuxna och äldre personer

Demenssamordnare
Demenssamordnare ger stöd och hjälp till dig med demenssjukdom
och till dina anhöriga. Demenssamordnaren har tystnadsplikt.
Kontakt: Susanne Lindqvist,
tel: 08-541 709 86, e-post:
susanne.lindqvist@vaxholm.se


Anhörigstöd
För att underlätta din situation som anhörig, vän eller medmänniska kan du få stöd och information. Boka tid om du påverkas av någons långvariga sjukdom, psykiska ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.
Kontakt: Gunilla Sävenmark,
tel: 08-522 426 53, e-post:
gunilla.savenmark@vaxholm.se


Personligt ombud
Du som är 18 år eller äldre ochhar en psykisk funktionsnedsättning
och betydande svårigheter att utföra aktiviteter kan söka om stöd via ett personligt ombud. Ett personligt ombud arbetar för att du ska få
vård, stöd och service. Hjälpen är kostnadsfri och under tystnadsplikt.
Kontakt: Sofie Stone,
tel: 08-541 708 96,
e-post: sofie.stone@vaxholm.se


Beroendemottagning
Om du har problem med eller är beroende av alkohol, narkotika
och läkemedel kan du vända dig till Täby-Danderyd-Vaxholms
beroendemottagning, som är en lokal öppenvårdsmottagning.
Kontakt: Tel: 08-123 472 30
Adress: Biblioteksgången 9,
plan 3, Täby.


Väntjänsten
Inom Väntjänsten finns engagerade personer som frivilligt hjälper dig som är över 65 år, exempelvis som sällskap till sjukhus, vårdcentral, tandläkare eller frisör eller för en liten pratstund.
Väntjänsten har tystnadsplikt.
Kontakt: Birgitta Nyhlén,
tel: 08-541 368 90 eller 073-987 13 57
eller Ingrid Ekstedt, tel: 072-235 15 40.


Stöd till arbetssökande
Du som är arbetssökande erbjuds stöd med att matchas mot lediga jobb, få träffa en studievägledare samt hjälp med ansökningshandlingar och tips. Varje tisdag har vår jobbcoach
öppen mottagning med drop-in i rådhuset kl. 13–16.
Kontakt: Clas-Henric Wallgren,
tel: 08-541 708 13, e-post:
clas-henric.wallgren@vaxholm.se


Stöd för barn och ungdomar

Elevhälsan
Både du som är elev och vårdnadshavare kan kontakta din skolas
elevhälsa där skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och
specialpedagog ingår.
Kontakt: Besök respektive skolas webbplats.


Ungdomsstödet och ungdomssamordnare
Verksamheten riktar sig till dig som är 12–21 år eller vårdnadshavare. Syftet är att öka ungas välmående genom att finnas till hands, lyfta viktiga frågor, öka kunskapen och samtala.
Kontakt: Emelie Kalén,
tel: 08-541 708 59 eller
Emmy Björk, tel: 08-522 427 01,
e-post: ungdomsstodet@vaxholm.seLisa Nyberg, vik ungdomssamordnare och ansvarig för fritidsgården,
tel: 08-541 708 88 eller e-post:
lisa.nyberg@vaxholm.se


Skol- och familjestödet
Skol- och familjestödet hjälper dig och din familj med frågor, problem och oro som kan uppstå i barns vardag i skolan/förskolan, lärandemiljön, konflikter med andra eleveroch vuxna, föräldraskapet med mera.
Kontakt: Tel: 08-541 708 00 (be att få bli kopplad till en familjebehandlare på skol- och familjestödet).


Mörby ungdomsmottagning
Till ungdomsmottagningen kan du ringa för att boka tid om du har frågor om psykisk hälsa, relationer, sex, könsidentitet eller stress. Kostnadsfritt för barn och ungdomar 12–22 år.
Kontakt: Tel: 08-568 919 05 (mån, tis, tor kl. 15–16, ons kl. 16–17).
Webb: www.danderyd.se/ungdomsmottagningen UMO, ungdomsmottagning på nätet UMO är en webbplats för alla mellan 13 och 25 år där du kan få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
Kontakt: www.umo.se


Åkersberga barn- och ungdomsmedicinska mottagning
Mottagningen utreder och behandlar allergi, astma och eksem, frågor om tillväxt och pubertet, magbesvär, sängvätning och andra frågor om barn och ungdomar 0–18 år. Du som är vårdnadshavare kan ringa hit utan remiss och här kan kontakt med psykolog tas via första linjens psykiatri.
Kontakt: Tel: 08-123 409 60
(mån–fre kl. 7.30–9.30).


Barnpsykiatrisk vård, BUP
Är du under 18 år och behöver stöd och hjälp vid psykisk ohälsa kan dueller din vårdnadshavare kontakta BUP eller akutenheten.
Kontakt: BUP, tel: 08-514 524 50 (vardagar kl. 7.30–16).
Akutenheten, tel: 08-616 69 00 (kvällar/nätter kl. 16–8 och dygnet runt på helger).
Adress: Sachsgatan 10, Stockholm
Webb: www.bup.se/kontakta-oss/en-vag-in/


På Uppdrag psykisk hälsa finns samlad information, tips och råd om
psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19:
www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-ochmetoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ Länk till annan webbplats.