Ekonomi

Vaxholms stad har en stabil ekonomi och budget i balans.

Vaxholms stads intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år. Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika taxor och avgifter och ett antal statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera den service och de tjänster kommunen erbjuder invånarna. Verksamheten i kommunen omsätter cirka 680 miljoner kronor per år.