Ekonomi

Vaxholms stad har en stabil ekonomi och budget i balans. Här kan du läsa om Vaxholms stads mål och budget, resultat och få information om skattesatser, avgifter och e-legitimation.

Vaxholms stads intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år. Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika taxor och avgifter och ett antal statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera den service och de tjänster kommunen erbjuder invånarna. Verksamheten i kommunen omsätter cirka 680 miljoner kronor per år.

Mål och budget

Här kan du ta del av våra långsiktiga mål och de budgetramar som styr vår ekonomiska planering.

Uppföljning och resultat

Se hur Vaxholms stad följer upp ekonomiska mål och verksamhetsresultat genom årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar.

Skattesatser

Information om Vaxholms stads skattesatser.

Avgifter och taxor

Här hittar du information om avgifter och taxor för tjänster som förskola, skolbarnsomsorg, hemtjänst och lokalhyror.

Kundfaktura från Vaxholms stad

Läs om olika sätt att ta emot din kundfaktura från Vaxholms stad, inklusive elektroniska fakturor, PDF-fakturor och autogiro.

Skicka leverantörsfaktura

Som leverantör kan du här lära dig hur du skickar e-fakturor till kommunen samt de krav och regler som gäller för fakturering.

E-legitimation

Lär dig om hur du använder e-legitimation för att säkert logga in i våra e-tjänster.