Avgifter och taxor

I Vaxholms stads avgifter och taxor finns de avgifter som kommunen tar ut för exempelvis förskola, skolbarnsomsorg, hemtjänst, lokalhyror, parkeringsavgifter, båtplatser, torghandel och bygglov.