Uppföljning och resultat

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år. I uppföljningarna görs en lägesbedömning av kommunens verksamhetsresultat och ekonomi.

Kommunens årsredovisning innehåller uppföljning av mål och resultat enligt stadens mål och budget för året.

Hållbarhetsredovisningen är en del i stadens systematiska arbete med styrning mot ett attraktivt hållbart Vaxholm.

Dokument

Ta del av Vaxholms stads årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar nedan.

Årsredovisningar

Hållbarhetsredovisningar