Sammanträdesteknik

Här hittar du information om viktiga begrepp och regler för sammanträden.

Webbutbildning sammanträdesteknik

Webbutbildningen är indelad i fyra lektioner där varje lektion beräknas ta mellan 5-10 minuter. Du kan välja att göra utbildningen i sin helhet eller att göra de delar du känner att behöver.

Du når lektionerna via nedanstående länkar:

Välkommen till kursen "sammanträdesteknik för förtroendevalda"länk till annan webbplats

Lektion 1 – Regelverketlänk till annan webbplats

Lektion 2 – Inför sammanträdenlänk till annan webbplats

Lektion 3 - Sammanträdetlänk till annan webbplats

Lektion 4- Efter sammanträdetlänk till annan webbplats

Inkallelse av ersättare i kommunfullmäktige och nämnder

I fullmäktige gäller att en frånvarande ledamot endast kan ersättas med en ersättare från samma parti. Inkallelseordningen framgår av länsstyrelsens sammanräkning.

Om ingen ersättare från samma parti finns att tillgå lämnas platsen tom.

I nämnderna gäller att frånvarande ledamot ersätts enligt av fullmäktige beslutad inträdesordning och så länge det finns en ersättare att tillgå ska denna tjänstgöra. Detta innebär att partiväxling kan förekomma.

För ledamot från: Inträder ersättare från:

M

M, KD, L, C, S, SD, WP, MP, V

L

L, C, S, M, KD, MP, V, WP

C

C, L, S, MP, WP

KD

KD, M, C, SD, L, S, MP, V, WP

MP

MP, V, PL, C, S, L, M

S

S, C, L, V, M, MP, WP

V

V, MP, PL, S, C, L, WP, KD, M, SD

WP

WP, S, C, MP, L

SD

SD, KD, WP, M

PL*

PL, V, MP, S, C, L, WP, M, KD, SD

* PL= Partilösa i valteknisk samverkan