Författningssamling

I författningssamlingen hitta ni de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag.

Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda och beslutas av kommunfullmäktige.