Författningssamling och styrdokument

Vaxholms stad upprättar ett flertal olika typer av styrdokument. Bland annat föreskrifter som utgör del av kommunens författningssamling.

I författningssamlingen finns de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag. Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda samt beslutas av kommunfullmäktige

Exempel från den kommunala författningssamlingen är avgifter och taxor, loakala ordningsföreskrifter samt reglementen med mera. Utöver dessa finns även en stor mängd övriga styrdokument som till exempel policys, strategier och riktlinjer som antas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna.

Mer information

Klicka på nedan länkar för att komma till respektive kategori av styrdokument