Övriga styrdokument

Här samlar vi övriga styrande dokument i Vaxholms stad.

Vaxholms stads verksamhet sker inom ramen för lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter.

Bland de viktigaste lagarna som kommunen är skyldig att följa är:

  • kommunallagen
  • förvaltningslagen
  • lagen om offentlig upphandling.

Till dessa kommer speciallagar inom de olika fackområdena, exempelvis skola, socialtjänst och miljö.

Det finns möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, för kommunen att utforma och anta egna styrdokument, så som till exempel policys och riktlinjer som kompletterar och fyller ut de regelverk som nämnts ovan.

Under rubrikerna nedan finns Vaxholms stads politiskt beslutade styrdokument i form av Policys, Strategier och Riktlinjer.

Policys

Strategier

Riktlinjer kommunstyrelsen

Riktlinjer barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer socialnämnden