Leif Gannert

Stadens förtjänsttecken, som delas ut för betydande gärningar som utvecklat Vaxholm, delades 2015 ut till Leif Gannert.

Motiveringen till val av Leif Gannert löd:

"Leif Gannert har under många år verkat i Vaxholms hembygdsförening i olika roller.

Genom sin nyfikenhet och intresse för att möte utmaningar har han under årens lopp varit tongivande och producerat de utställningar som Hembygdsföreningen visat upp under 13 somrar i Vaxholmms Stadsbiblioteks fönster. Ett uppskattat inslag från både kommuninvånare och turister.

2010 producerade han boken "Gator och vägar i Vaxholm" och 2014 boken om Waxholms Hotell och dess direktör, Augusta Karlsson, en mycket driftig kvinna.

Han har också varit en stöttepelare i samband med midsommarfirandet på Lägret. Ett arrangemang för stadens invånare som dessutom lockar många turister. Senaste året mellan 1500-2000 stycken.

Under flera år har han varit sammanhållande för Skärgårdsmarknaden i Söderhamnen. Den äger rum den 3:e lördagen i augusti varje år. Ett arbete som kräver stor organisationsförmåga, kontakter med utställarna, ansökan om erforderliga tillstånd med mera."

Syftet med förtjänsttecken

Syftet med förtjänsttecken är att visa uppskattning och hedra personer som uträttat något som främjat Vaxholm i vidare bemärkelse.

Stadens förtjänsttecken kommer att delas ut en gång per år. Alla som bor i kommunen eller som på annat vis känner till någon som utfört betydande prestationer kan nominera personer.

Förtjänsttecken kan tilldelas:

  • den som genom speciellt förtjänstfulla insatser gagnat Vaxholms stad
  • den som i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt ledarskap med anknytning till Vaxholms stad.

Vem som ska få utmärkelsen beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och delas ut av kommunfullmäktiges ordförande.