Hållbarhetsstrategi 2021-2030

Genom att knyta ihop de globala målen i Agenda 2030 med nationella och regionala mål samt med kommunens vision och mål får vi fram ett lokalt perspektiv som beskriver vad vi menar med hållbar utveckling. Det omfattar både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Kollage med Vaxholms 12 hållbarhetsmål

Hållbarhetsstrategin för Vaxholms stad 2021–2030 omfattar tolv av de sjutton globala målen är beslutad i kommunfullmäktige. Strategin visar vägen och beskriver vad vi inom kommunen behöver göra för att gå i rätt riktning.

Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-10-26/§ 114. Målen är en del av kommunens styrning, budget och uppföljning.

Hur kan du bidra till en hållbar framtid? Få inspiration på sidan Good Life Goals. Länk till annan webbplats.

Du kan även läsa mer på vår webbsida Hållbar livsstil.