Hållbarhetsstrategi 2021-2030

Vaxholms stad har antagit en hållbarhetsstrategi. Den beskriver hur vi kan arbeta med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Kollage med Vaxholms 12 hållbarhetsmål

Sverige har undertecknat FN:s agenda som är en handlingsplan för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Det är stora globala utmaningar som vi behöver arbeta med tillsammans. Det vi gör lokalt har betydelse globalt. Fastän det kan synas vara ett litet bidrag är det också den riktning för omställning som vi behöver ha för all verksamhet i kommunen.

Hållbarhetsstrategin för Vaxholms stad beskriver vad vi kan göra för att bidra, uppdelat på tolv av de sjutton globala målen.

Hållbarhetsstrategin ersätter miljöprogrammet och strategin för social hållbarhet.