Klimattinget

På den här sidan finns information om Vaxholms stads klimatting som startar under hösten 2024.

Nu finns en riktig chans att påverka - vill du vara med?

Anmäl ditt intresse här Länk till annan webbplats.

Vad är ett klimatting?

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett politiskt uppdrag att anordna och genomföra ett klimatting under 2024 i Vaxholm. Man kan också kalla det ett rådslag för klimatet eller ett medborgarråd.

Meningen med klimattinget är att sprida kunskap om klimatfrågan men också att ge en grupp av kommuninvånare insyn och inflytande i arbetet med att minska klimatpåverkan.

Vad har andra gjort?

Liknande medborgarråd har under våren 2024 genomförts på nationell nivå men också till exempel i Lomma, Sollefteå, Malmö och Göteborgs kommuner.

Hur ska vi i Vaxholm göra?

I Vaxholms klimatting planerar vi att ses vid minst fyra tillfällen - kvällstid eller på en helgdag. Vid de första tillfällena delar vi kunskap om klimatet. Vad är det som förändrar klimatet, vilka konsekvenser får det och hur ser det ut i Vaxholm?

Ni som medverkar i klimattinget kommer också få tillfälle att bidra till en öppen diskussion om klimatfrågan. Vad är viktigt? Vilka har ansvar? Hur ska vi göra för att minska påverkan?Vad är er inställning?

Klimattinget ska därefter ta fram förslag på åtgärder som kan genomföras i Vaxholm. Förslaget lämnas till politiker i klimat- och miljöberedningen och därefter vidare till kommunstyrelsen som fattar beslut om vilka åtgärder som kan genomföras under 2025.

Efter det tredje mötet är deltagarna som har varit med berättigade till en ersättning på 990 kronor per person. Vi kommer att välja ut en grupp med personer i olika åldrar och från olika delar av kommunen.

Vaxholms stads behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ålderskategori, bostadsområde, namn, e-post och telefon. Syftet med en sådan behandling är för att kunna genomföra ett urval med spridning av deltagare samt för att kunna ta kontakt. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförande av ärendet/tillsättande av tjänst.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kansliet@vaxholm.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vaxholm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Läs mer om dina rättigheter och hur Vaxholms stad behandlar personuppgifter här www.vaxholm.se/gdpr Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Om du har frågor om klimattinget vänligen kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post: stadsbyggnad@vaxholm.se