Övriga styrdokument

Utöver hållbarhetsstrategin finns ett antal planer, policys och riktlinjer som styr oss i hållbarhetsarbetet.

Det kan vara lagstadgat som exempelvis energiplanen och avfallsplanen eller en plan för en specifik förvaltning. Det finns även intern styrning som till exempel rutiner eller förvaltningsplaner.