SCB:s medborgarundersökning

Vaxholms stad deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen är framtagen tillsammans med kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att mäta attityder om kommunen i kommunen och ger kommunens invånare en möjlighet att tycka till och ger en bild hur invånarna ser på sin kommun.

De invånare som blir inbjudna att svara är slumpmässigt utvalda av SCB och får en enkät hemskickad. Undersökningen genomförs varje år i september - oktober. Enkäten kan besvaras via webb eller post.

Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021 och ett urval drogs även i de resterande kommunerna för att kunna få fram statistik för riket. Från 2021 har SCB medborgarundersökning fått en ny form och inga resultat kommer från och med 2021 att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Vaxholms resultat i undersökningen 2021

Resultatet av undersökningen visade bland annat att Vaxholms invånare tycker att Vaxholm är tryggt, att Vaxholm är en bra plats att leva på och att många kan rekommendera andra att flytta till kommunen. Vaxholms invånare är mindre nöjda med bland annat utbud av återvinningscentral där man kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik samt insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Resultatet från undersökningen använder Vaxholm stad för att utvärdera och utveckla olika verksamheter till exempel är ett antal av frågorna även indikatorer i kommunens målstyrningsprocess och beroende på utfall kommer förbättringsåtgärder att tas fram och arbetas vidare med under året.