SCB:s medborgarundersökning

Vaxholms stad genomför årligen den så kallade medborgarundersökningen i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Invånarna betygssätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Undersökningen genomförs på uppdrag av deltagande kommuner. Under 2020 deltog 100 av Sveriges 290 kommuner. De invånare som blir inbjudna att svara är slumpmässigt utvalda av SCB och får en enkät hemskickad. Undersökningen genomförs varje år i september-oktober. Enkäten kan besvaras via webb eller post.

Vaxholms resultat i undersökningen 2020

Resultaten analyseras med Nöjd-Kund-Index, som består av tre olika delar; Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index, och Nöjd-Inflytande-Index. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.

Den totala nöjdheten har ökat något för de tre sammanfattande områdena NRI, NMI och NII jämfört med 2019. Förändringarna är dock för små för att vara statistikt säkerställda.

Nöjd-Region-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur medborgarna bedömer Vaxholms stad som en plats att bo och leva på. NRI för Vaxholm blev 67, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som blev 60. I 2019 års undersökning var Vaxholms NRI 65.

Bild på resultat Nöjd-inflytande-index.

Nöjd-Medborgar-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar hur medborgarna i Vaxholm ser på kommunens verksamheter. NMI för Vaxholms stad blev 51, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som var 55. I 2019 års undersökning var Vaxholms NMI 48.

bild på resultat nöjd-medborgar-index

Nöjd-Inflytande-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur medborgarna i Vaxholms stad ser på sitt inflytande i kommunen. NMI för Vaxholm stad blev 35, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner som blev 40. I 2019 års undersökning var Vaxholms NII 32.

Bild på resultat nöjd-inflytande-index.