Stockholms gröna kilar

Från Stockholms innerstad går det tio stora stråk av natur ut mot omgivande landsbygd. Dessa gröna kilar sträcker sig ut i alla riktningar vilket kräver samverkan. Genom Vaxholm går en grön kil, Bogesundkilen, som rymmer hela Bogesundslandet och fortsätter norrut i Österåkers kommun.

De gröna kilarna har många värden

Människor söker sig ofta till grönområden som kontrast till ett hektiskt vardagsliv och för att få lugn och ro, njuta av tystnaden och få naturupplevelser. Forskning visar att stressen minskar och hälsan ökar när vi vistas i naturen. Stockholms gröna kilarlänk till annan webbplats har stora kulturhistoriska värden och är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden.

Viktigt att bevara

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting (TRF), arbetar för att utveckla, säkerställa samt öka tillgängligheten till regionens natur- och kulturvärden.

Vill du veta mer?

På TRF:s webbplats finns olika informationsmaterial, bland annat kunskapsunderlag och inventeringsmetoder, information om tillgång till tätortsnära natur, utvecklingsidéer för kilarna och deras svaga samband. Gröna kilar, Trafik- och regionplaneförvaltningenlänk till annan webbplats.

Logga för Stockholms gröna kilar

Logga för Stockholms gröna kilar