Angarn- och Bogesundskilen

Vision för Angarn- och Bogesundskilen är att kilarna är två högt värderade, välbesökta tätortsnära naturområden som bidrar till regionens attraktiva livsmiljö.

Angarn- och Bogesundskilen är två av Stockholms gröna kilar som delas av kommunerna Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje.

En politisk styrgrupp

I januari 2012 bildades den politiska styrgruppen för mellankommunal samverkan i Angarn- och Bogesundskilen. En plattform, organisationsplan samt verksamhetsplan antogs i april 2012 av Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner.

En samverkansgrupp som består av:

  • Tjänstemän från de ingående kommunerna
  • TMR (Stockholms läns landsting, Tillväxt, Miljö- och Regionplanering)
  • Länsstyrelsen
  • Naturskyddsföreningen
  • Friluftsfrämjandet
  • Stockholms läns hembygdsförbund
Angarn- och Bogesundskilen utbredning

Kartan kommer från TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering)