Appen gröna kilar

Den nya kartappen, Gröna kilar, gör det enklare att hitta ut i naturen och uppleva platser i några av länets gröna kilar.

Platser som beskrivs i appen är bland annat entréer till naturen, vandringsleder, motionsspår, tillgänglighetsanpassade besöksmål, naturreservat, badplatser och andra intressanta målpunkter. Framtagandet av appen har skett i samverkan mellan kommunerna inom Angarn-, Bogesund- och Rösjökilarna.

Appen hjälper dig att hitta ut i ett naturområde nära där du bor eller om du hellre vill upptäcka något nytt naturområde i grannkommunen. Det spelar ingen roll vilken sida av kommungränsen du bor på, appen hjälper dig att hitta besöksmål i naturen. Bilder och korta texter i appen inspirerar till besök i naturen.
Appens karta kan med hjälp av din position hjälpa dig att hitta till valda besöksmål i naturen. Väl ute i naturen kan du sedan se var närmaste vandringsleder, rastplatser och grillplatser finns. Med appen är det också enkelt att tipsa vänner och bekanta om platser du tycker om.

Kommunerna kommer successivt att utöka innehållet i Naturkartan och lägga in allt fler platser och mer information. De kommuner som arbetat med att ta fram appen är Danderyd, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Naturkartan Gröna kilar finns både som webbplats och app.