Walkingturer

Följ med på en walkingtur i Stockholms gröna kilar!

Turerna innehåller meditation, shang ming- rörelser, lätt funktionell träning och gång i ett tempo där det är möjligt att
samtala. Walkingturerna är öppna för alla och pågår ca 90 min.

Samtliga turer är kostnadsfria men anmäl dig på sms, 070 755 54 36.

Walkingturer är en del av projektet Folkhälsa i naturen som drivs av Samverkan Gröna kilar, ett kommunalt samverkansarbete mellan kommunerna i Rösjö-, Angarn-, och Bogesundskilarna samt Stockholms läns landsting och föreningar såsom FHS, Future Health Sweden.