Sammanträdesteknik

Här hittar du information om viktiga begrepp och regler för sammanträden.

Utbildning sammanträdesteknik

Vaxholms stad erbjuder förtroendevalda en kort introduktionsutbildning i sammanträdesteknik.

Du når utbildningen här: utbildning sammanträdesteknik.  

Inkallelse av ersättare i kommunfullmäktige och nämnder

I fullmäktige gäller att en frånvarande ledamot endast kan ersättas med en ersättare från samma parti. Inkallelseordningen framgår av länsstyrelsens sammanräkning.

Om ingen ersättare från samma parti finns att tillgå lämnas platsen tom.

I nämnderna gäller att frånvarande ledamot ersätts enligt av fullmäktige beslutad inträdesordning och så länge det finns en ersättare att tillgå ska denna tjänstgöra. Detta innebär att partiväxling kan förekomma.

Tabellen nedan visar inkallelse av ersättare i kommunstyrelse och nämnder.

För ledamot från

Inträder ersättare från

M

M, L, KD, S, V, C

L

L, M, KD, S, V, C, MP

C

C, MP, WP, S, M, L, KD, V, LVD

KD

KD, M, S, V, L, C, WP, SD

MP

MP, LVD, V, S, C

S

S, V, M, KD, L, C, WP

V

V, S, KD, M, L, MP, LVD, C

WP

WP, SD, C, LVD

SD

SD, WP

LVD

LVD, MP V, M