Förtroendemannaregister

I Vaxholms stad förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda. Där finns även information om deras pågående politiska uppdrag.