Förvaltningsorganisation

Här hittar du information om Vaxholms stads förvaltningsorganisation, som består av kommunledningskontoret, bolag, förbund och tre förvaltningar.

Vaxholms stads förvaltningar styrs av de politiska nämnderna. Förvaltningarna består av de tjänstepersoner som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstepersoner utreder, förser politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat.

Vaxholms stads förvaltningsorganisation består av kommunledningskontoret, bolag, förbund och tre förvaltningar som sköter den dagliga verksamheten, förbereder ärenden och biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

Högsta tjänsteperson är kommunchef Marie Wiklund. Tillsammans med kommunledningsgruppen leder och samordnar hon den kommunala verksamheten.

Bilden visar Vaxholms stads förvaltningsorganisation.