Förvaltningsorganisation

Vaxholms stads förvaltningar styrs av de politiska nämnderna

Förvaltningarna består av de tjänstepersoner som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstepersoner utreder, förser politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat.

Bild en visar Vaxholms stads förvaltningsorganisation. Du kan läsa om det i skrift under menyn "Förvaltningsorganisation".