Förvaltningsorganisation

Vaxholms stads förvaltningar styrs av de politiska nämnderna

Förvaltningarna består av de tjänstepersoner som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstepersoner utreder, förser politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat.

Bild en visar Vaxholms stads förvaltningsorganisation.