Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för verksamheteten inom myndighetsutövning äldreomsorg och funktionshinderomsorg, funktionshinderomsorg utförare, individ och familjeomsorg, flyktingmottagande samt äldreomsorg utförare.

Socialförvaltningen arbetar för att alla som vistas i kommunen ska få den hjälp och det stöd de behöver i enlighet med de lagar som rör socialtjänsten.

Socialförvaltningens ansvarområde innefattar bland annat försörjningsstöd, missbruksfrågor, familj- och föräldrastöd, bostadsanpassning, demensvård, anhörigstöd och särskilda boendeformer.

Läs mer om socialförvaltningens olika verksamhetsområden och hur du som boende i Vaxholms stad kan få stöd under Omsorg och stöd.

Kontaktinformation

Agneta Franzén, tillförordnad förvaltningschef
Telefonnummer: 08-522 426 65
E-post: agneta.franzen@vaxholm.se