Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem/klubb och fritidsgård.

Inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde finns också gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och Kulturskolan. Förutom de kommunala skolorna finns även fristående verksamheter för förskola och grundskola i Vaxholm.

Kommunens största förvaltning

Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med cirka 1800 barn och elever i förskola och grundskola, cirka 450 elever i gymnasieskolan och cirka 350 anställda.

Den kommunala skolverksamheten i Vaxholms stad bedrivs inom fem grundskolor, nio förskolor, två stycken familjedaghem och en öppen förskola. Kulturskolan har undervisning i dans, drama och musik. Förutom de kommunala verksamheterna finns även fem fristående förskolor och en fristående grundskola.

Cheferna för de kommunala enheterna ingår i BUC-gruppen tillsammans med representanter för utbildningsförvaltningen, d.v.s. utbildningschef, utvecklingsledare och controller.

På utbildningsförvaltningen finns dessutom handläggare, administrativ samordnare, nämndsekreterare och studie- och yrkesvägledare.

Kontaktinformation

André Wallin, förvaltningschef
Telefonnummer: 08 - 522 427 06
E-post: andre.wallin@vaxholm.se