Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ska ingå i de olika nämnderna.

Nämnderna har särskilda ansvarsområden som framgår av respektive reglemente. Nämnderna tolkar de övergripande politiska målen för beslut inom det egna ansvarsområdet.

Leder och samordnar kommunens verksamheter

Nämnderna leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. Nämnderna styr också vad de olika förvaltningarna ska utföra och hur budgeten ska fördelas. Dessutom ska de bevaka att målen uppfylls.

Alla nämnder har en förvaltning. Förvaltningarna består av de tjänstepersoner som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstepersoner utreder, förser politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat.

Förtroendemannaregister

Du hittar uppgifter om vilka som är förtroendevalda och deras uppdrag i Vaxholms stads förtroendemannaregister Länk till annan webbplats.. Där kan du söka på person eller klicka dig vidare till respektive instans.