Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem/klubb, fritidsgård och kulturskola.

Nämnden ansvarar för driften av den kommunala verksamheten (egenregin) samt för uppföljning av all pedagogisk verksamhet avseende kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

BUN ansvarar därutöver även för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare och har även tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Nämnden består 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Peter Lindqvist (M), 1:e vice ordförande är Eva Ekberg (S) och 2:e vice ordförande är Daga Bäfverfeldt (WP).

Mer information

Du hittar uppgifter om vilka som är förtroendevalda och deras uppdrag i Vaxholms stads förtroendemannaregister Länk till annan webbplats.. Där kan du söka på person eller klicka dig vidare till respektive instans.