Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem/klubb, fritidsgård och kulturskola.

Nämnden ansvarar för driften av den kommunala verksamheten (egenregin) samt för uppföljning av all pedagogisk verksamhet avseende kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

BUN ansvarar därutöver även för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare och har även tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Nämnden består 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Michael Baumgarten (L), 1:e vice ordförande är Bertil Jansson (S) och 2:e vice ordförande är Anna Hansson (M).