Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare.

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 2011.

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning.

Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare.

Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster.

Vaxholms stad representeras i nämnden av 1 ledamot och 1 ersättare. Vice ordförande är Lars Sjöblom (M).