Socialnämnden

Socialnämnden (SN) utövar den politiska styrningen enligt socialtjänstlagens krav med ansvar för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver.

Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning gällande:

  • äldre- och funktions-hinderomsorg
  • funktionshinderomsorg utförare
  • individ och familjeomsorg
  • flyktingmottagande
  • äldreomsorg utförare.

Uppdragen styrs av lagstiftning och politiskt beslutade styrdokument.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Lena Hallberg (C), 1:e vice ordförande är Madelaine Wallén (S) och 2:e vice ordförande är Annicka Hörnsten Blommé (M).