Socialnämnden

Socialnämnden (SN) utövar den politiska styrningen enligt socialtjänstlagens krav med ansvar för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver.

Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning gällande:

  • äldre- och funktions-hinderomsorg
  • funktionshinderomsorg utförare
  • individ och familjeomsorg
  • flyktingmottagande
  • äldreomsorg utförare.

Uppdragen styrs av lagstiftning och politiskt beslutade styrdokument.

Nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Michael Baumgarten (L), 1:e vice ordförande är Gunnel Allard (M) och 2:e vice ordförande är Klas Beskow (SD).

Mer information

Du hittar uppgifter om vilka som är förtroendevalda och deras uppdrag i Vaxholms stads förtroendemannaregister Länk till annan webbplats.. Där kan du söka på person eller klicka dig vidare till respektive instans.