Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är den gemensamma tillsynsmyndigheten för Täby och Vaxholm. Den gemensamma nämnden har tillsatts med politiker från båda kommunerna.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska svara för de samverkande kommunernas prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Vaxholms stad representeras i nämnden av två ledamöter och två ersättare.