Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har ansvaret för bygglov och bygganmälan, kart- och mät-frågor, obligatorisk ventilationskontroll samt kontroll av hissar.

Nämnden ska verka för att Vaxholmsborna ges en i alla avseenden god livsmiljö i överensstämmelse med målsättningen om ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle med god fysisk utformning.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Jan Reuterdahl (L), 1:e vice ordförande är Mailis Dahlberg (C) och 2:e vice ordförande är Lars Sjöblom (M).