Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har ansvaret för bygglov och bygganmälan, kart- och mät-frågor, obligatorisk ventilationskontroll samt kontroll av hissar.

Nämnden ska verka för att Vaxholmsborna ges en i alla avseenden god livsmiljö i överensstämmelse med målsättningen om ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle med god fysisk utformning.

Nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Anders Garstål (S), 1:e vice ordförande är Gunilla Lauthers (V) och 2:e vice ordförande är Michael Reichel (WP).