Rådgivande organ

Rådgivande organ är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll.

Råden ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Valda representanter för olika intressegrupper och föreningar i Vaxholms stad deltar.