Säker i Vaxholm

Vaxholms stad har en beredskap om olyckor, kriser eller andra allvarliga händelser skulle inträffa.

Vaxholm har ett ansvar för att verksamheter inom kommunen fungerar. Exempel på verksamheter som kommunen ansvarar för är äldreomsorg, vattenförsörjning, skola och räddningstjänst. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Samordnar insatser vid kriser

Vaxholm ska verka för att samordna insatser vid kriser och extraordinära händelser inom kommunens geografiska område, så kallat geografiskt områdesansvar. Detta samordningsansvar omfattar också de som tillfälligt vistas i kommunen. Kommunen har dessutom ett ansvar att samverka med andra kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp.