Sammanträdestider 2020

Här finner du sammanträdestider för samtliga nämnder, utskott och beredningar.

Sammanträdestider 2020

Kommunfullmäktige
Måndagar klockan 18.00 följande datum:
17 februari, 20 april, 15 juni, 21 september, 16 november och 14 december.

Kommunstyrelsen 
Torsdagar klockan 17.30 följande datum:
6 februari, 2 april, 7 maj, 4 juni, 10 september, 29 oktober och 26 november.

Planeringsutskottet
Onsdagar klockan 08.30 följande datum:
22 januari, inställt mars, inställt april, 27 maj (klockan 10.40), 26 augusti, 14 oktober och 11 november (inställt).

Arbetsutskottet
Onsdagar klockan 10.40 följande datum:
22 januari, inställt mars, inställt april, 27 maj (klockan 08.30), 26 augusti, 14 oktober inställt,  21 oktober och 11 november (inställt).

Barn- och utbildningsnämnden 
Måndagar klockan 18.00 följande datum:
10 februari, inställt mars, 27 april, 25 maj, 24 augusti, 28 september, 9 november (inställt) och 7 december.

Socialnämnden
Tisdagar klockan 18.00 följande datum:
18 februari, inställt mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september,
10 november och 15 december.

Sociala utskottet
Tisdagar klockan 16.30 följande datum:
21 januari, 18 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september,
20 oktober, 10 november och 15 december.

Stadsbyggnadsnämnden
Onsdagar klockan 18.00 följande datum:
29 januari, 19 februari, inställt mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september, inställt oktober, 11 november (inställt) och 9 december.

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
20 februari, 23 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 12 november (inställt) och 10 december.

Näringslivsberedningen
Torsdagar, klockan 18.00 följande datum:
14 januari, 14 maj, 17 september och 5 november.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Tisdagar och onsdagar klockan 18.30 följande datum:
19 februari, 18 mars, 15 april, 10 juni, 16 september, 20 oktober, 10 november och 9 december.