Sammanträdestider 2021

Här finner du sammanträdestider för samtliga nämnder, utskott och beredningar.

Sammanträdestider 2021

Kommunfullmäktige
Måndagar klockan 18.00 följande datum:
22 mars (flyttat från 15 februari), 19 april, 14 juni, 20 september, 15 november och 13 december.

Kommunstyrelsen 
Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
4 februari, 22 mars (extra), 25 mars, 6 maj, 3 juni, 9 september, 28 oktober och 25 november.

Planeringsutskottet
Onsdagar klockan 08.30 följande datum:
20 januari, 10 mars, 21 april, 26 maj, 25 augusti, 15 september (inställt),13 oktober och 10 november.

Arbetsutskottet
Onsdagar klockan 10.40 följande datum:
20 januari, 17 mars, 21 april, 26 maj, 25 augusti, 13 oktober, 10 november.

Barn- och utbildningsnämnden 
Måndagar klockan 18.00 följande datum:
8 februari, 15 mars, 26 april, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 18 oktober, 8 november och 6 december.

Socialnämnden
Tisdagar klockan 18.00 följande datum:
16 februari, 16 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september,
9 november och 14 december.

Sociala utskottet
Tisdagar klockan 16.30 följande datum:
19 januari, 16 februari, 16 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 9 november och 14 december.

Stadsbyggnadsnämnden
Onsdagar klockan 18.00 följande datum:
27 januari, 17 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober (inställt), 17 november och 8 december.

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
18 februari, 22 april, 27 maj, 26 augusti, 23 september, 11 november och 9 december.

Näringslivsberedningen
Torsdagar, klockan 18.00 följande datum:
18 februari, 29 april, 16 september och 18 november.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Tisdagar och onsdagar klockan 18.30 följande datum:
11 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 15 juni, 16 september, 27 oktober, 18 november och 15 december.