Sammanträdestider 2022

Här finner du sammanträdestider för samtliga nämnder, utskott och beredningar.

Sammanträdestider 2022

Kommunfullmäktige
Måndagar klockan 18.00 följande datum:
14 februari, 25 april, 13 juni, 19 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.

Kommunstyrelsen 
Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
3 februari, 24 mars, 5 maj, 2 juni, 8 september, 27 oktober och 24 november.

Planeringsutskottet
Onsdagar klockan 08.30 följande datum:
19 januari, 16 mars, 20 april, 25 maj, 24 augusti, 12 oktober och 9 november.

Arbetsutskottet
Onsdagar klockan 10.40 följande datum:
19 januari, 16 mars, 20 april, 25 maj, 24 augusti, 12 oktober och 9 november.

Barn- och utbildningsnämnden 
Måndagar klockan 18.00 följande datum:
7 februari, 14 mars, 19 april (tisd), 23 maj, 22 augusti, 26 september, 7 november och 5 december.

Socialnämnden
Tisdagar klockan 18.00 följande datum:
15 februari, 15 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september,
8 november och 13 december.

Sociala utskottet
Tisdagar klockan 16.30 följande datum:
18 januari, 15 februari, 15 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 8 november och 13 december.

Stadsbyggnadsnämnden
Onsdagar klockan 18.00 följande datum:
26 januari (inställt), 16 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 7 december.

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
17 februari, 21 april, 19 maj, 25 augusti, 22 september, 10 november och 8 december.

Näringslivsberedningen
Onsdagar, klockan 18.00 följande datum:
23 februari, 20 april, 14 september och 26 oktober.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Klockan 18.30 följande datum:
9 februari, 23 mars, 26 april, 15 juni, 19 september, 17 oktober, 17 november och 6 december.