Sammanträdestider 2022 och 2023

Här finner du sammanträdestider för samtliga nämnder, utskott och beredningar.

Sammanträdestider 2022

Kommunfullmäktige

Måndagar klockan 18.00 följande datum:
14 februari, 25 april, 13 juni, 19 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.

Kommunstyrelsen 

Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
3 februari, 24 mars, 5 maj, 2 juni, 21 juni (extra), 8 september, 26 september (extra) inställt, 6 oktober (extra), 27 oktober och 24 november.

Planeringsutskottet

Onsdagar klockan 08.30 följande datum:
19 januari, 16 mars, 20 april (inställt), 25 maj, 24 augusti, 12 oktober och 9 november.

Arbetsutskottet

Onsdagar klockan 10.40 följande datum:
19 januari, 16 mars, 20 april (inställt), 25 maj, 24 augusti, 12 oktober och 9 november.

Barn- och utbildningsnämnden

Måndagar klockan 18.00 följande datum:
7 februari, 14 mars, 19 april (tisd), 23 maj, 22 augusti, 26 september, 7 november och 5 december.

Socialnämnden

Tisdagar klockan 18.00 följande datum:
15 februari, 15 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september,
8 november och 13 december.

Sociala utskottet

Tisdagar klockan 16.30 följande datum:
18 januari, 15 februari, 15 mars (inställt), 19 april (klockan 11:00), 26 april, 24 maj (inställt), 14 juni, 23 augusti, 20 september (inställt), 18 oktober (inställt), 8 november och 13 december.

Stadsbyggnadsnämnden

Onsdagar klockan 18.00 följande datum:
26 januari (inställt), 16 februari, 23 mars (inställt), 27 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 7 december.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
17 februari, 21 april, 19 maj, 25 augusti (inställt), 22 september, 10 november och 8 december.

Näringslivsberedningen

Onsdagar, klockan 18.00 följande datum:
23 februari, 20 april, 14 september och 26 oktober.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Klockan 18.30 följande datum:
9 februari, 23 mars, 26 april, 15 juni, 19 september, 17 oktober, 17 november och 6 december.

Sammanträdestider 2023

Kommunfullmäktige

Måndagar klockan 18.00 följande datum:
13 februari, 24 april, 12 juni, 18 september, 13 november och 11 december.

Kommunstyrelsen 

Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
10 januari (tisdag), 2 februari, 23 mars, 4 maj, 1 juni, 7 september, 26 oktober och 23 november.

Planeringsutskottet

Onsdagar klockan 08.30 följande datum:
18 januari, 15 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 11 oktober och 8 november.

Arbetsutskottet

Onsdagar klockan 10.40 följande datum:
18 januari, 15 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 11 oktober och 8 november.

Barn- och utbildningsnämnden

Måndagar klockan 18.00 följande datum:
6 februari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 21 augusti, 25 september, 6 november och 4 december.

Socialnämnden

Tisdagar klockan 18.00 följande datum:
9 januari, 14 februari, 14 mars, 25 april, 23 maj, 13, juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 7 november och 12 december.

Sociala utskottet

Tisdagar klockan 16.30 följande datum:
9 januari, 17 januari, 14 februari, 14 mars, 25 april, 23 maj, 13, juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 7 november och 12 december.

Stadsbyggnadsnämnden

Onsdagar klockan 18.00 följande datum:
25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 15 maj (måndag), 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och 6 december.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
16 februari, 20 april, 16 maj, 24 augusti, 21 september, 9 november och 7 december.