Sammanträdestider 2023

Här finner du sammanträdestider för samtliga nämnder, utskott och beredningar.

Sammanträdestider 2023

Kommunfullmäktige

Måndagar klockan 18.00 följande datum:
13 februari, 24 april, 12 juni, 18 september, 13 november och 11 december.

Kommunstyrelsen 

Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
10 januari (tisdag), 2 februari, 23 mars, 4 maj, 1 juni, 7 september, 26 oktober och 23 november.

Planeringsutskottet

Onsdagar klockan 08.30 följande datum:
15 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 11 oktober och 8 november.

Arbetsutskottet

Onsdagar klockan 10.40 följande datum:
15 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 11 oktober och 8 november.

Barn- och utbildningsnämnden

Måndagar klockan 18.00 följande datum:
6 februari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 21 augusti, 25 september, 6 november och 4 december.

Socialnämnden

Tisdagar klockan 18.00 följande datum:
9 januari (måndag), 14 februari, 14 mars, 25 april, 23 maj, 13, juni, 22 augusti (INSTÄLLD), 19 september, 17 oktober, 7 november och 12 december.

Sociala utskottet

Tisdagar klockan 16.30 följande datum:
9 januari, 17 januari, 14 februari, 14 mars, 25 april, 23 maj, 13, juni, 22 augusti (INSTÄLLT), 19 september, 17 oktober, 7 november och 12 december.

Stadsbyggnadsnämnden

Onsdagar klockan 18.00 följande datum:
25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 15 maj (måndag), 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och 6 december.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Torsdagar klockan 18.00 följande datum:
16 februari, 20 april, 16 maj, 24 augusti, 21 september, 9 november och 7 december.

Överförmyndarnämnden (gemensam med Värmdö kommun)

Torsdagar klockan 10.00 följande datum (Värmdö):
9 februari, 16 mars, 20 april, 26 maj, 31 augusti, 28 september och 7 december.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (gemensam med Täby kommun)

Onsdagar klockan 18.30 följande datum (Täby):
8 februari, 22 mars, 26 april, 14 juni, 20 september, 18 oktober, 22 november och 13 december.

Näringslivsberedningen

Klockan 18:00 följande datum:

1 februari, 5 april, 3 maj, 13 september, 25 oktober