SCB:s medborgarundersökning

Vaxholms stad deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen är framtagen tillsammans med kommuner och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Den mäter invånares attityder om kommunen de bor i. Invånare ges här en möjlighet att tycka till och ge av hur de ser på Vaxholms stad.

De invånare som blir inbjudna att svara är slumpmässigt utvalda av SCB och får en enkät hemskickad. Den kan besvaras via webb eller post. Undersökningen genomförs varje år under hösten.

Sammanlagt deltog 162 kommuner 2023 och ett urval drogs även i de resterande kommunerna för att kunna få fram statistik för riket. Från 2021 har SCB medborgarundersökning fått en ny form och inga resultat kommer från och med 2021 att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Vaxholms stads resultat 2023

Resultatet av undersökningen visade bland annat att Vaxholms invånare tycker att:

  • Vaxholm är tryggt
  • Vaxholm är en bra plats att leva på.

Vaxholms invånare är mindre nöjda med:

  • kommunens utbud av laddningstationer för elfordon
  • transparens i hur politiska beslut fattas

Vaxholms stad använder SCB-resultatet för att utvärdera och utveckla olika verksamheter. Till exempel är ett antal av frågorna även indikatorer i kommunens målstyrningsprocess. Beroende på utfall kommer förbättringsåtgärder att tas fram och arbetas vidare med under året.

På SCB kan du läsa mer om medborgarundersökningen Länk till annan webbplats.