Att leverera till stadsarkivet

Arkiven är en del av vårt gemensamma kulturarv. Det är därför viktigt att informationen bevaras för framtiden och att den finns tillgänglig för allmänheten. Vaxholms stadsarkiv tar emot och förvarar kommunala och i vissa fall även enskilda arkiv.

Arkivet utökas ständigt med handlingar från kommunens olika verksamheter. I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall åtar sig också stadsarkivet att förvara enskilda arkiv som bedöms vara lokalhistoriskt intressanta.

Med enskilda arkiv menas arkiv från olika föreningar, företag och privatpersoners arkiv och samlingar. Deponeringen är kostnadsfri.

Överlämna handlingar

Hur man går till väga för att överlämna handlingar till Vaxholms stadsarkiv kan du läsa om i dokumentet Villkor för överlämnande (pdf) Pdf, 19.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Föreningar och privatpersoner som vill leverera arkiv till Vaxholms stadsarkiv måste även fylla i blanketten Överlämnande av handlingar (pdf) Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontaktinformation

Stadsarkivet
Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: stadsarkivet@vaxholm.se