Att ta del av stadsarkivets handlingar

Stadsarkivet tar ofta emot beställningar från kommunens anställda och från allmänheten rörande olika typer av handlingar. Förfrågningarna är många och varierade. 

Vaxholms stadsarkiv förvarar mängder av olika handlingar från både kommunala och enskilda arkiv. Till största delen är arkivets handlingar offentliga, det vill säga att vem som helst har rätt att få läsa de handlingar man är intresserad av. Den som önskar att läsa en allmän handling har rätt att få göra det på stället eller mot fastställd avgift få en kopia av handlingen.

Vissa handlingar sekretessbelagda

Det finns dock undantag från rätten att ta del av allmänna handlingar.
I offentlighets- och sekretesslagen regleras i vilka fall allmänna handlingar är sekretessbelagda och därför inte ska lämnas ut. För kommunernas del är det främst handlingar som rör enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden som ska hemlighållas, som till exempel inom socialtjänsten eller hos skolpsykologen.

Kontaktinformation

Om du vill ta del av allmänna handlingar i arkivet kan du ta kontakt med stadsarkivet.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: stadsarkivet@vaxholm.se