Diarium

Vaxholms stad måste i likhet med andra myndigheter registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.

Varje nämnd har ett eget diarium för att registera och hålla handlingar ordnade.

Nämnderna har en dokumenthanteringsplan där det framgår vilka handlingar som finns i respektive verksamhet med uppgift bland annat om handlingarna ska bevaras för all framtid eller om de ska gallras, det vill säga förstöras, efter ett visst antal år.

Aktuella handlingar finns oftast hos den myndighet som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i stadsarkivet.