Vad finns i stadsarkivet

På Vaxholms stadsarkiv finns många olika arkiv. Vi förvarar kommunala myndigheters arkiv och vissa enskilda arkiv. De äldsta handlingarna är från 1800-talet.

I stadsarkivets lokaler förvaras handlingar som ska bevaras för all framtid. Här finns många spår från kommunens alla verksamheter och från lokalt föreningsliv.

Beståndsregistret

I beståndsregistret kan du se vilka arkiv som förvaras på Vaxholms stadsarkiv. Varje nämnd och förvaltning inom Vaxholms stad är en egen arkivbildare och har därmed ett eget arkiv.

I beståndsregistret kan du också se vilka föreningsarkiv som finns att tillgå på stadsarkivet. För en närmare beskrivning av innehållet i föreningsarkiven går det bra att gå in på FSL Föreningsarkiven i Stockholms läns webbplats.