Trygghet och säkerhet

Vaxholm är en trygg och säker kommun. Här hittar du information om hur Vaxholms stad arbetar för trygghet och säkerhet i kommunen, och vad du själv kan göra för att öka din och andras säkerhet.

Ett tryggt och säkert Vaxholm är viktigt.

För Vaxholms stad är trygghet och säkerhet en del av kvalitetsarbetet. Kvaliteten ska vara väl avvägd mot de risker som finns och bygga på goda beslutsunderlag.

Vaxholm har ett ansvar för att samhällsviktiga funktioner i kommunen fungerar i fredstid, kris och höjd beredskap. Kommunen ansvarar bland annat för skola, omsorg och räddningstjänst.

Så arbetar Vaxholm stad

Arbetet följer de lagar, regler och avtal som finns inom säkerhetsområdet. Utöver lagstiftning och kunskapsbaserat arbete är arbetet uppdragsstyrt och grunden för uppdragen framgår av kommunens mål och budget.

Kommunen strävar efter ett systematiskt säkerhetsarbete som en integrerad del av kvalitetsarbetet.

Säkerhetsarbetet bedrivs på flera olika sätt och inom de flesta verksamhetsområden för att minska risk, bygga trygghet och höja säkerheten.

Din säkerhet

Vi i Vaxholms stad vill att alla invånare ska känna sig säkra och trygga, både i sina bostäder och i de offentligen utomhusmiljöerna. Att känna sig säker och trygg är viktigt för allas trivsel, därför är vi måna om att ge dig som bor i kommunen verktyg som kan öka din egen säkerhet.

Öka din och andras säkerhet

Med hjälp av MSB:s webbplats "Din säkerhet" kan du göra dig medveten om vilka hot och risker, få tips, råd och information på hur du ska öka din egen och andras säkerhet. Där finns också rekommendationer kring hur du kan öka brandsäkerheten i ditt hem och tips om hur du som äldre kan minska risken för fallolyckor.

Se även till att du har en grundläggande kunskap i brandsäkerhet, första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Det hjälper dig att öka din egen och andras säkerhet.

Aktuellt - Källkritik och cybersäkerhet

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
  • söka information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Du kan skydda både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder:

  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-mejl eller sms.
  • Skydda din e-legitimation.

På Krisinformation kan du läsa mer om källkritik Länk till annan webbplats.

Aktuellt - Omvärldsläget

Det förändrade omvärldsläget väcker oro och många frågor samt kräver ökat fokus på trygghet- och säkerhetsfrågor i kommunen. Arbete med krisberedskap och civilt försvar har blivit allt viktigare på grund av bland annat kriget i Ukraina, eskalerande våldsutveckling, ökat terrorhotsnivå och väderrelaterade kriser.

Kommunen följer utvecklingen i omvärlden och har en god samverkan och dialog med Länsstyrelsen, övriga kommuner i länet samt andra myndigheter.

Prata med barnen om omvärldsläget

Som vuxen kan du räkna med att barn och unga känner till saker som händer i vår omvärld genom att ha lyssnat på nyheter, pratat med kompisar eller varit ute på sociala medier. Det kan skapa oro och det är viktigt att vuxna tar barnens oro på allvar.

På Försvarsmakten kan du läsa mer om att prata med barn om oro i omvärlden Länk till annan webbplats.

Aktuellt - Bedrägerier

Bedrägeriförsöken ökar och bedragarnas metoder ändras hela tiden, något vi även kan se i Vaxholm. Bedrägerier via telefonsamtal, sms, mejl och sociala medier är vanliga och bedragare utger sig ofta för att ringa från din bank, myndigheter, företag eller påstå sig vara en närstående. Bedragarna kan manipulera telefonnummer, hemsidor och röster att se och låta tillförlitliga.

Tips för att skydda dig

Det kan vara svårt att genomskåda skickliga bedragare som ringer och försöker lura dig. Här är några tips för att minska risken att det sker:

  • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
  • Logga inte in med din säkerhetsdosa eller e-legitimation (exempelvis bank-ID) på någon annans uppmaning. Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon.
  • Om någon du inte känner ringer på hemma hos dig, begär alltid att få se arbetslegitimation. Kan inte personen visa det ska du inte släppa in personen i ditt hem.
  • Var vaksam på sms och mejl. Klicka inte på länkar eller telefonnummer, det kan handla om bedrägeriförsök.

Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet. Genom att anmäla försök till bedrägeri får polisen en bättre bild av hur vanligt problemet är.

Dela med dig av kunskap

Kunskap är nyckeln till att skydda sig mot bedragare. Du spelar en viktig roll i att sprida information. Dela med dig av dina kunskaper till andra. Prata med din familj och vänner. Hjälp framför allt dem som inte nås av samma information som du.

Läs mer om hur du kan skydda dig