Din säkerhet

Vi i Vaxholms stad vill att alla invånare ska känna sig säkra och trygga, både i sina bostäder och i de offentligen utomhusmiljöerna.

Att känna sig säker och trygg är viktigt för allas trivsel, därför är vi måna om att ge dig som bor i kommunen verktyg som kan öka din egen säkerhet.

På webbplatsen DinSäkerhet kan dut göra dig medveten om vilka hot och risker, få tips, råd och information på hur du ska öka din egen och andras säkerhet. Där finns också rekommendationer kring hur du kan öka brandsäkerheten i ditt hem och tips om hur du som äldre kan minska risken för fallolyckor.

Öka din och andras säkerhet

Se till att du har en grundläggande kunskap i brandsäkerhet, första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Det hjälper dig att öka din egen och andras säkerhet.

Krisberedskap för den enskilde

Försvarsutbildarna Länk till annan webbplats. är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande, samtidigt som man arbetar för att stärka samhällsskyddet och förmågan att hantera civila och militära kriser.