Försäkringar

Vaxholms stad har tecknat försäkringar genom Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har genom SRF en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för skolelever, förskolebarn, ungdomar och andra grupper inskrivna verksamheten eller erhåller omsorg i kommunens regi. Detta gäller även om kommunen lämnar bidrag till verksamheten, exempelvis friskola. Till följd av olycksfall kan den skadade få ersättning från kommunens kollektiva olycksförsäkring.

Olycksfallsskada är en fysisk skada som en person ådragit sig genom en plötslig och oförutsedd händelse, exempelvis:

  • Benbrott
  • Skärskador
  • Brännskador

Information och blankett för skadeanmälan vid olycksfall Länk till annan webbplats.

Patientskada

Alla vårdgivare skyldiga att ha en patientförsäkring enligt patientskadelagen. Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi kan anmäla skadan, direkt till SRF eller via kommunen, för att söka ersättning.

Information och blankett för skadeanmälan vid patientskada Länk till annan webbplats.

Personlig egendom

Kommunens försäkringar omfattar inte skador eller förlust av personliga ägodelar som till exempel glasögon, jacka eller mobiltelefon. Vid skada på personlig egendom, kontakta ditt försäkringsbolag.

Om olyckan är framme

  • Sök upp en läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara kvitton.
  • Gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget SRF. Besök SRFs webbplats och välj den typ av skadeanmälan du vill göra. Bifoga kvitton och intyg.

Stockholmsregionens försäkring AB (SRF)