Försäkringar

Kommunen har flera former av försäkringar som kollektiv olycksfallsförsäkring och patientförsäkring.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har genom Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för person som är inskriven i verksamhet i kommunens regi eller där kommunen lämnar bidrag till verksamheten.

Information och blankett: Skadeanmälan Olycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientskada

Vad gäller patientskada så är alla vårdgivare skyldiga att ha en patientförsäkring enligt patientskadelagen. Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi kan anmäla skadan, direkt till SRF eller via kommunen, för att söka ersättning.

Information och blankett: Skadeanmälan Patientskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stockholmsregionens försäkring AB (SRF)