Oljeskyddsplan

Vaxholms stads oljeskyddplan togs fram med målsättningen att ha förmåga att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder.

Utsläpp av olja och oljeliknande kemikalier kan orsaka allvarliga skador på både människor och miljö, de ekologiska (men även de socioekonomiska) effekterna av oljeutsläpp kan bli förödande för många parter.

Beredskapsplan för oljeolyckor

Vaxholms stad inledde 2012 ett arbete med att ta fram en beredskapsplan för oljeolyckor. Syftet med oljeskyddsplanen är att den ska stärka stadens generella oljeskyddsberedskap, främst mot oljeutsläpp i havet. Planen är en del av Vaxholms stads krisplan och riktar sig främst till stadens krisledning eller de funktioner som är berörda av händelsen.

Prioriterade områden i Vaxholms stad:

kartbild över prioriterade områden vid oljeutsläpp

Prioriterade områden vid oljeutsläpp. Utdrag ur Länsstyrelsens miljöatlas.