Räddningstjänst

Vaxholms stad ingår i Storstockholms Brandförsvar men har också en lokal brandstation på Eriksövägen 2.

Räddningstjänsten ansvarar för att hantera olyckor och kriser som kräver snabba beslut och effektiva insatser. I räddningstjänstens uppgifter ingår att upprätta en beredskap för att begränsa skador på människor, egendom och miljö när en olycka eller kris inträffar.

Samarbete med tio kommuner

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där 10 kommuner samarbetar. Kommunerna är Vaxholm, Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Värmdö, Österåker.

Uppdraget för Storstockholms brandförsvar är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlems-kommunerna. Verksamheten skall kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället.

Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst, antingen i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. I Vaxholms kommun ansvarar Storstockholms brandförsvar (SSBF) för räddningsinsatserna i samband med olyckor och kriser. Exempel på händelser som SSBF ansvarar för är bränder och kemikalieutsläpp. En av Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats. arbetsuppgifter är att förebygga olika typer av händelser, såsom bränder och andra allvarliga olyckor.

Statlig räddningstjänst

Det finns även räddningstjänst på statlig nivå. Exempel på statlig räddningstjänst är polisens fjällräddningstjänst och Kustbevakningen, som utför miljöräddningsinsatser ute till havs.